Arbetsmiljö

Utbildning

Utbildningsmaterial

Här samlar vi dokument som används eller refereras till under våra utbildningar.

Under utbildningen får deltagaren papperskopior på de dokument som används praktiskt i undervisningen, i övrigt hänvisar vi till den här sidan. Genom att i så stor utsträckning som möjligt använda webben istället för papper bidrar vi till en bättre miljö och materialet finns också alltid lätt tillgängligt för alla.

Dokument

Skyddsombudets roll

Lästips kring arbetsmiljö - fördjupning

Exempel på Previas policies och rutiner

Översikt - Previas AML policies

Rutiner - brandskydd

Policy - rehab och arbetsanpassning

Rutin - rehabilitering

Policy - kränkande särbehandling

Rutin - kränkande särbehandling

Policy - mångfald

Mångfaldsplan

Policy - kris, hot och våld

Rutin - kris, hot och våld