Förstadagsintyg

Här kan du som medarbetare boka tid för utfärdande av förstadagsintyg från första sjukfrånvarodag.

Välj online eller fysiskt besök

För snabbast hantering välj drop-in online. Om du har krav på fysiskt besök för bedöming av förstadagsintyg välj det nedan.

Gör så här

 1. Anmäl sjukfrånvaron till din arbetsgivare enligt ordinarie rutin för sjukanmälan.
 2. Kontakta Falck via knappen "Drop-in online", eller genom vår mobilapp "Falck Online". BankID krävs. 

  Öppettider
  DAG: vardagar klockan 08:00–09:45
  KVÄLL/NATT: vardagar klockan 14:00–15:45
  HELG: helger klockan 08:00–09:00

  Information om vad din arbertsgivare har beslutat för dig har skickats med e-post från Falck: "Förstadagsintyg – Information om utfärdande" 

 3. Invänta din tur i det digitala väntrummet. Vid besöket görs en bedömning om du av medicinska orsaker saknar arbetsförmåga, helt eller delvis. 

 4. En skriftlig bedömning (förstadagsintyg) skickas till dig och din chef via säker e-post, eller hanteras enligt rutiner som är avtalade med din arbetsgivare.

 

Att tänka på

 • Webbkamera och mikrofon ska vara påslagna.
 • Säkerställ att det finns bra ljus i rummet. Tänd lampa och/eller ljusinsläpp från fönster.
 • Vid feber, ha tillgång till en febertermometer. Du behöver vara beredd på att ta febern och visa resultat under pågående samtal.
 • Var påklädd som vid ett fysiskt besök. Du kan dock till exempel behöva visa ett svullet knä eller svårigheter att gå för att kunna få en korrekt bedömning.

 

Drop-in Online

 

Digitalt väntrum för förstadagsintyg

Logga in i det digitala väntrummet för bedömning vid Förstadagsintyg. Se öppettider ovan.