Förstadagsintyg

Här kan du som medarbetare boka tid för utfärdande av förstadagsintyg från första sjukfrånvarodag.

Så här gör du vid sjukfrånvaro

 1. Anmäl sjukfrånvaron till din arbetsgivare enligt ordinarie rutin för sjukanmälan.
 2. Kontakta Falck via vår app, Falck Online, eller i rutan till höger. BankID krävs. 
  Öppettider:
  För dig som arbetar dagtid: Vardagar klockan 08:00–10:00
  För dig som arbetar kvällstid/natt: Vardagar klockan 14:00–16:00 (online)
  För dig som arbetar helger: Helger klockan 08:00–09:00 (online)
 3. Invänta din tur i det digitala väntrummet.
 4. Ditt ärende hanteras enligt rutiner som är avtalade med din arbetsgivare.
 5. Utfärdat förstadagsintyg skickas till dig och din chef via säker e-post.

Att tänka på vid digitala besök

 • Webbkamera och mikrofon ska vara påslagna.
 • Säkerställ att det finns bra ljus i rummet. Tänd lampa och/eller ljusinsläpp från fönster.
 • Vid feber, ha tillgång till en febertermometer. Du behöver vara beredd på att ta febern och visa resultat under pågående samtal.
 • Som vid ett fysiskt besök kan du till exempel behöva visa ett svullet knä eller svårigheter att gå för att kunna få en korrekt bedömning.

Öppettider för förstadagsintyg

Vardagar klockan 08:00–10:00 för dig som arbetar dagtid och
klockan 14:00–16:00 för dig som arbetar kväll/natt. Helger, klockan 08:00–09:00 för dig som arbetar helgtid.