Ett hållbart arbetsliv

Få konkreta tips inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, rehabilitering och krishantering. Här finns allt samlat för att ni ska kunna skapa en hållbar företagskultur och hälsofrämjande arbetsplats.

Börja arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Tipsen har tagits fram i en process där Falcks anställda varit engagerade. Här ingår arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer, fysioterapeuter, företagsläkare, företagssköterskor, hälsoekonomer, hälsoutvecklare, organisationskonsulter,
psykologer och telefonsjuksköterskor.

Det är alltså summan av en omfattande kunskaps- och erfarenhetsbas ni har framför er.
Skriv ut, dela ut och checka av.

Arbetsmiljö

Använd våra tips kring den fysiska, sociala- och organisatoriska, aktivitetsbaserade och digitala arbetsmiljön.

Tips för att arbeta med arbetsmiljön

Ledarskap

Använd våra tips för att utveckla ert ledarskap, engagera era medarbetare och utveckla organisationen. 

Tips för ett bra ledarskap

Krishantering 

Använd våra tips för att hantera konflikter och kränkande särbehandling, svåra samtal, samt kriser och tillbud.

Tips för krishantering

Rehabilitering

Använd våra tips för att på bästa sätt ta hand om och effektivisera rehabiliteringen i organisationen.

Tips för effektiv rehab

Hälsa

Använd våra tips för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats där ni motverkar stress, psykisk ohälsa och missbruk.

Tips för en hälsofrämjande arbetsplats

Bokomslag

Handbok för ett hållbart arbetsliv

I Falcks handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer.

Ladda ner handboken

Våra tjänster

Våra tjänster riktar sig till medarbetare, chefer och organisationer. Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till organisationsutveckling och krishantering.

Mer om våra tjänster