Falcks handbok för ett hållbart arbetsliv

Handbok för ett hållbart arbetsliv innehåller 190 tips och råd för hur arbets- platser kan utveckla och bibehålla hälsa och god arbetsmiljö. Tipsen kan användas som kunskapskälla i arbetsmiljöarbetet, som en uppslagsbok och checklista när svårigheter uppstår eller som inspiration i det dagliga arbetet.

Med Falcks handbok för ett hållbart arbetsliv vill vi på ett konkret sätt bidra med kunskap och tips för att skapa arbetsplatser där människor mår bra och presterar.

Den nya upplagan är uppdaterad med viktiga tips om bland annat hybrid- och distansarbete, ledarskap på distans och hur man kan hantera stora omställningar i arbetslivet.

Handboken är tänkt att fungera både som inspirationskälla för insatser i vardagen och som checklista för den som vill arbeta långsiktigt och systematiskt med sin organisation, sitt ledarskap och sina medarbetares hälsa – vare sig det sker med stöd av en företagshälsa eller inte.

Här tar vi bland annat upp hur organisationer och företag kan utveckla ledarskapet och hur de kan skapa en god fysisk och social arbetsmiljö. Handboken innehåller också konkreta tips om hur man hanterar stress och ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och psykisk ohälsa.  

Ladda kostnadsfritt ner handboken som pdf.

Handboken på svenska

Handboken på engelska

Framsidan på Handbok för ett hållbart arbetsliv