Bli kund

Som kund hos Falck får arbetsplatsen tillgång till bred expertkunskap, evidensbaserade tjänster och digitala verktyg som underlättar ert långsiktiga arbetsmiljöarbete, medarbetarhälsa och ledarskap.

Med rikstäckande leverans och tjänster för både medarbetare, chefer och organisationen som helhet utvecklar vi verksamheten och skapar resultat som hjälper er att nå era verksamhetsmål. Ett samarbete med Falck kan minska sjukfrånvaron, ge större produktivitet på arbetsplatsen och snabbare rehabilitering.

Detta får du hos Falck

Våra experter hjälper bland annat till med medicinska kontroller, ledarskapsutveckling, stresshantering, hälsostatistik, rådgivning, rehabilitering, arbetsmiljöutbildning, krisstöd och chefsstöd. Vi erbjuder även krisstödstjänster som utredning av kränkande särbehandling och konflikthantering . Vi tar fram lösningar som passar alla företag och verksamheter stora som små.

Vill du avtala om företagshälsa för färre än 100 anställda

Fyll i dina uppgifter så skickar vi ett avtalsförslag

Vill du avtala om företagshälsa för fler än 100 anställda eller få offert på personalstöd, krisstöd, eller karriär- och omställningstjänster?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Previa i Lund

Falck i siffror

  • Bildades 1984 och ingår  sedan 2014 i Falck Group. 
  • Falck har 1 000 medarbetare på över 90 orter över hela landet.
  • 60% av våra kunder är privata företag och 40% är offentliga verksamheter. 
  • Ca 8 000 företag och organisationer med 1 200 000 anställda använder Falcks tjänster. 
  • Falcks omsättning 2019 uppgick till 1,1 mdkr.