Hälsan på arbetsplatsen

Arbetsmiljöarbetet blir allt viktigare för att säkra en hälsosam arbetsmiljö och för att skapa en högpresterande organisation. Kan ni identifiera oroshärdar innan de leder till ohälsa har ni mycket att vinna. Med ett hälsotänk som genomsyrar verksamheten kan ni skapa en god hälsa som håller över lång tid.

 

Hälsofrämjande arbetsplats

Att systematiskt arbeta med hälsan är avgörande för långsiktig lönsamhet. Använd våra bästa tips för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats 

Stress

För hög arbetsbelastning är en vanlig orsak till stress. Använd våra bästa tips för att hantera stress på arbetsplatsen.

Motverka stress på arbetsplatsen 

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna. Använd våra bästa tips för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 

Hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Alkohol och droger

Hantering av frågor kring alkohol och droger behöver sina ramar. Använd våra bästa tips för alkohol och droger på arbetsplatsen. 

Hantera alkohol och droger på arbetsplatsen

Bokomslag

Handbok för ett hållbart arbetsliv

I Falcks handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer.

Ladda ner handboken