Hälsa

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Nedstämdhet, ångest eller andra psykiska besvär är vanliga orsaker till sjukskrivning. Ändå pratas det sällan om psykisk ohälsa på jobbet. Som chef kan man i många fall bidra till en förändring som motverkar sjukskrivning eller påskyndar rehabilitering.

Använd våra tips för att arbeta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Tipsen är framtagna i en process med våra psykologer, företagsläkare och företagssköterskor.

10 tips för att förhindra psykisk ohälsa på jobbet

 1. Skapa ett gott socialt klimat

  Ett socialt klimat med förebyggande åtgärder mot stressrelaterade besvär är det bästa sättet att förebygga psykisk ohälsa. Det kan handla om en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och att ansvar och befogenheter följs åt. Se till att medarbetarna har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och är delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete. Se över vilka möjligheter arbetsplatsen har att anställa personer med olika bakgrund och erfarenheter – en arbetsplats där människor med olika förutsättningar och erfarenheter ryms får högre i tak och större kreativitet. 
 2. Gå en öppen utbildning om stress och hälsa

  Ju mer medveten du är om psykisk hälsa, desto bättre kommer du att kunna ta hand om dig själv. Ta gärna initiativ till kompetenshöjande föredrag om stress och psykisk hälsa. Uppmuntra alla till motion genom exempelvis friskvårdsbidraget och erbjud personer med sömnsvårigheter att gå behandlingen Sömnskola online. Skapa också medvetenhet om behovet av återhämtning i stort och smått för att kunna prestera bra över tid. 
 3. Prata om psykisk hälsa och ohälsa på jobbet

  Arbeta för en gemensam värdegrund där alla behandlas med respekt. Utveckla också ett tillåtande klimat där alla vågar berätta om de har det tufft eller mår dåligt. Att kunna berätta om upplevelser av psykisk ohälsa för en accepterande omgivning kan vara befriande och lättande. Erbjud stöd vid de individuella medarbetarsamtalen. Prata med varandra, inte om varandra. 
 4. Var uppmärksam på signaler om psykisk ohälsa

  Lär dig att känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det kan handla om ökad sjukfrånvaro, trötthet eller en tydlig prestationsförsämring. Medarbetare som börjar komma för sent eller som omotiverat arbetar över mer än vanligt kan också vara i riskzonen. Andra tidiga tecken på psykisk ohälsa kan vara häftiga humörsvängningar, huvudvärk eller att personen tappar sitt sinne för humor. 
 5. Stöd dina medarbetare på arbetsplatsen

  Om du ser tecken på att en medarbetare inte mår bra, ta snabbt initiativ till ett enskilt samtal. Var stödjande och ställ frågor på ett öppet sätt utan att värdera. Det viktiga är att du lyssnar, inte att du kommer med en färdig lösning direkt. Tipsa gärna om möjligheten att ta del av tillförlitlig information, till exempel Vårdguiden eller den nationella kampanjen Hjärnkoll. Eller professionellt samtalsstöd hos företagshälsan. 
 1. Stötta arbetsgruppen vid psykisk ohälsa

  Var medveten om att psykisk ohälsa hos en medarbetare ofta inverkar på hela arbetsgruppen. Situationen kan både leda till oro, svåra sociala situationer och en ökad arbetsbörda när någon inte kan arbeta fullt ut. Samtidigt kan kollegornas vänskap och omsorg vara en viktig resurs för den drabbade på vägen mot att må bättre. Var öppen och ärlig mot arbetsgruppen utan att bryta den sekretess du lovat personen som mår dåligt. 
 2. Håll kontakten under en sjukskrivning

  Om de psykiska besvären leder till sjukskrivning är det viktigt att arbetsgivaren agerar klokt för att bidra till att frånvaroperioden inte blir längre än nödvändigt. Det allra viktigaste är att hålla kontakten redan från början. Visa att du fortfarande räknar medarbetaren till arbetsgruppen genom att fortsätta bjuda in till konferenser och sociala aktiviteter. Bestäm tid för när ni ska höras eller träffas nästa gång, och hör av dig även om medarbetaren inte självmant tar kontakt. 
 3. Få hjälp till stöd via företagshälsans rehabsamordnare

  Tidiga insatser underlättar återgång till arbetet. Vid lättare depressioner eller ångest kan företagshälsan eller primärvården i regel erbjuda tillräckligt stöd. Vid svårare depressionstillstånd och andra symtom på psykisk sjukdom kan psykiatrisk expertis behöva kopplas in. För att få råd och en första bedömning av vilka insatser som behövs kan chefer vända sig till exempelvis företagshälsans rehabsamordnare. 
 4. Skapa en gemensam plan om stöd

  Se till att tidigt skapa en direktkontakt med Försäkringskassan, företagshälsan och eventuella andra vårdgivare. Efter en första bedömning kan företagshälsans rehabsamordnare koordinera insatserna under rehabiliteringen. Skapa en gemensam plan för hur ni gemensamt, och var och en för sig, bäst bidrar för att den drabbade ska må bättre. Glöm inte att medarbetaren självklart är huvudpersonen. Beroende på situation kan det också vara bra att ha en upparbetad kontakt med familjen och andra anhöriga till den som drabbats. 
 5. Ge stöd vid återgång till arbetet 

  En diagnos säger inte alltid vad en medarbetare klarar av. Det varierar från person till person hur man upplever och hanterar sin psykiska ohälsa, och hur mycket stöd man behöver. I takt med att medarbetaren börjar må bättre kan ni gemensamt planera för ett gradvist återvändande till arbetet. Om sjukskrivningen varit långvarig kan det vara bra att börja med några sociala besök på arbetsplatsen. Ta reda på vilka behov som finns av att anpassa arbetsuppgifterna så att en återgång till arbetet kan underlättas.
Man vid fönster i kontorsrum talar i mobil

Rådgivning online

Vi hjälper medarbetare och stöttar chefer. Du kan både träffa oss på plats för stödsamtal eller prata med oss online. Genom våra digitala tjänster är våra experter bara ett samtal bort. 

Rådgivning online

Sveriges ledande företagshälsa

Oavsett var du jobbar och hur många ni är, så hjälper vi till att utveckla arbetsmiljön i en positiv riktning. Vi utgår ifrån era utmaningar.