Tillbaka

Svår balansgång efter utbrändhet

Tips från experten

Publicerad
Kvinna gömmer huvudet i tröjan

Trygghet, tydlighet och förutsägbarhet är ledord för en lyckad återgång till arbete under sjukskrivning på grund av stress och utmattning. Kreativitet och flexibilitet är också bra för att hitta rätt balans och anpassa arbetet efter orken under rehabiliteringen.

Utmattnings- och stress-relaterade sjukskrivningar ökar i allt snabbare takt. Att komma tillbaka till arbete efter en sådan sjukskrivning är en utmaning både för medarbetaren och arbetsgivaren. God planering, lyhördhet, och en tydlig rehabiliteringsplan ökar möjligheterna för en lyckad återgång till arbete.

– Utmattning handlar om kognitiva symptom och utmärks av trötthet. Man blir väldigt, väldigt trött och kan inte vara ”mentalt aktiv” under längre perioder. Det skiljer sig ganska mycket från annan sjukdom och påverkar hela sättet att tänka kring rehabilitering, säger Sofia Skogsliden, psykolog, på Previa i Trelleborg. 

Sofia Skogsliden, leg psykolog, på Previa opening quote

Utmattning skiljer sig från annan sjukdom och påverkar hela sättet att tänka kring rehabilitering

Att drabbas av utmattning kan uppfattas som väldigt skrämmande för den som drabbas, inte minst för att det ofta handlar om högpresterande och ambitiösa medarbetare som ”går in i väggen”.

– När arbetsförmågan försvinner uppstår lätt en rädsla. Man undrar: ’Hur länge ska detta hålla på?’ eller, ’Ska det vara så här nu?’ Det handlar ju ofta om personer som har haft en stor arbetskapacitet. Det behöver inte vara så komplicerat med återgång till arbetet, men man behöver tänka igenom situationen noggrant och vara lyhörd, säger Paul Malmheden, företagsläkare på Previa i Lund.

Att återgå till arbete efter en längre sjukskrivning efter utmattning är en balansgång – det handlar om att motstå frestelsen att bli för offensiv eller för defensiv. En bra rehabsamordning underlättar processen.

– Man behöver se över både arbetsuppgifternas innehåll och omfattning och börja med konkreta arbetsuppgifter med liten tidspress och ansvar, för att stegvis trappa upp, säger Paul Malmheden.

Rätt balans extra viktigt vid återgång till arbete efter utbrändhet

Tydlighet och förutsägbarhet är viktigt. Så även att chefen har koll på medarbetaren och kan matcha arbetsuppgifter allteftersom medarbetaren återfår energi.

– Ofta kommer medarbetaren tillbaka i små steg, man kanske börjar arbeta 25% för att sedan utöka. Det är väldigt viktigt att skapa trygghet under rehabiliteringsprocessen och här är ett närvarande ledarskap en framgångsfaktor. Medarbetaren behöver vara i dialog med sin chef och stämma av så att man minskar risken för ett bakslag i ett senare skede, säger Sofia Skogsliden.

Man ser också att medarbetare som drabbats av utmattning lever med sviterna länge och bär med sig en förhöjd sårbarhet att drabbas igen.

– Under till exempel omorganisationer eller mycket intensiva perioder kan det vara bra att vara extra vaksam eftersom många lever med restsymptom under en lång tid även efter det att de återgått till arbete, säger Sofia Skogsliden.

opening quote

Börja med konkreta arbetsuppgifter med liten tidspress och ansvar, för att stegvis trappa upp.

Återgång till arbete efter utmattning eller stresssjukdom

  1. Ge utrymme för vila – sjukskrivning på grund av stress är ofta långvarig – det kan handla om ett år eller mer. De första månaderna behöver medarbetaren vila. Det finns en risk att kontakt med arbetsgivaren slår på stressnivåerna, så håll kontakten, men gör det på en social och stöttande nivå. ”Vi tänker på dig” kan räcka.
  2. Mjukstarta – några veckor innan det är dags att återgå till arbete kan det vara bra att boka in sociala arbetsplatsbesök där medarbetaren kommer in och får träffa chefen, fika med arbetskamrater och vistas på arbetsplatsen utan att ha krav på sig. Detta kan ta udden av och gör det mindre dramatiskt att återgå till tjänst.
  3. Tydliggör uppdraget – gör en tydlig arbetsbeskrivning för tjänsten baserad på 100%. Vilka uppgifter och ansvar ingår? Bryt ned tjänsten och starta med väldigt konkreta arbetsuppgifter. Bygg sedan på med mer avancerade uppgifter.
  4. Uppmuntra medansvar – ta in medarbetarens tankar och reflektion kring hur hen tänker kring sin återhämtning. Sammanställ en rehab plan med konkreta uppgifter och mål. Ha en tydlig dialog och bestämda mötestider för att stämma av.
  5. Var förutsägbar – osäkerhet och improvisation har negativ inverkan på rehabprocessen. Desto mer förutsägbart, desto bättre. Försök att undvika allt som är diffust.
  6. Skapa tillit och trygghet – medarbetare som har tillit till sin chef och arbetsgivare uppvisar mindre stress. Skapa tillit genom att vara tillgänglig, flexibel och lyssna.
  7. Trappa upp gradvis – gå från 25% till 50%, 75% och 100% över tid. Anpassa arbetstiden stegvis, och även arbetsuppgifterna. Stress är individuellt så här krävs ett närvarande ledarskap och en tät dialog.
  8. Var vaksam på bakslag – en person som varit utmattad bär en känslighet för stress med sig. Risken för bakslag kan minskas genom dialog och anpassning, men var vaksam på signaler om att det håller på att bli för mycket, framför allt under omorganisationer eller arbetstoppar.
Publicerad