Rehabilitering och stöd

Stödsamtal

När medarbetaren är sjukskriven kan det behövas stöd för att kunna återgå till arbetet. Våra beteendevetare och psykologer stöttar medarbetaren att hantera sin situation och på så sätt öka arbetsförmågan.

Stödsamtal kan göras genom bokat besök på Falck eller på telefon.

Om du istället vill få stödsamtal online beställ Stödsamtal online  

Så går stödsamtalet till

Ett samtal mellan medarbetaren och en psykolog – eller beteendevetare – från oss bokas in. Under stödsamtalet diskuteras medarbetarens situation och problembild. Efter det får du som arbetsgivare en bedömning som lyfter förslag på hur det ska hanteras framåt. Räcker det med ett par vägledande samtal? Behövs en fördjupad bedömning och/eller någon form av behandling?

  1. Definiera frågor och behov

    När du som chef väljer att ta in oss för stödsamtal är det viktigt att du beskriver vilka frågor och behov som finns. Din medarbetare bokas då in på ett besök för ett samtal med en beteendevetare eller psykolog från oss. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

  2. Ett första samtal med medarbetaren

    Psykologen och beteendevetaren sätter sig in i medarbetarens problematik. Vid samtalet görs en bedömning kring problembild, situation och förslag på hur det ska hanteras vidare.

  3. Återkoppling med förslag på fortsatta insatser

    Efter det första samtalet sker en återkoppling till dig som chef. Återkopplingen tydliggör vad som kan och behöver göras för att din medarbetare ska bibehålla eller återta sin arbetsförmåga.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.

Relaterade tjänster

Rehabsamordning

Rådgivning online