Online

Rådgivning online

Ta del av vår rådgivning online för att snabbt och effektivt få svar på dina frågor om arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Direkt från din mobil, surfplatta eller dator kan du få konsultation från Falcks experter.


Onlinerådgivning med Falcks experter

Genom ett videomöte via dator, telefon eller surfplatta kan du få direktkontakt med Falcks experter. Enkelt och smidigt kan du prata med våra arbetsmiljöingenjörer, företagssköterskor, företagsläkare, psykologer, beteendevetare, rehabsamordnare och organisationskonsulter. De ger dig vägledning och förslag på förbättringar för din organisation, dina medarbetare och den arbetsmiljö du dagligen är en del av. Upp till tio personer kan delta samtidigt.

Onlinerådgivningen riktar sig till både arbetsgivare och medarbetare. Det är ett smidigt alternativ till fysiska besök hos företagshälsan vid:

  • enklare inledande bedömning eller rådgivning
  • uppföljning, där inte fysisk undersökning eller sjukskrivning krävs
  • bedömningssamtal, stödsamtal, rådgivning, motiverande samtal och hälsorådgivning.


Arbetsmiljöingenjörer online

Med våra arbetsmiljöingenjörer får du förslag på insatser för en förbättrad arbetsmiljö och svar på frågor som exempelvis rör buller, vibrationer, belysning, ventilation och luftkvalitet. 

Rådgivning med arbetsmiljöingenjör

Företagssköterska och företagsläkare online

Falcks företagssköterskor och företagsläkare utreder, ger råd och stöd vid besvär som påverkar arbetet. Det kan exempelvis vara psykiska besvär, luftvägsbesvär eller besvär med smärta i rörelseapparaten som upplevs ha samband med arbetsmiljön.

Rådgivning med företagssköterska eller läkare

Rehabsamordnare online

Med en rehabsamordnare kan faktorer som påverkar medarbetarens arbetsförmåga identifieras, effektiva åtgärder kan planeras, genomföras och följas upp. Även chefer har möjlighet att få rådgivning och stöd genom konsultation.

Rådgivning med rehabsamordnare 

Fysioterapeut/Ergonom online

Genom ett videomöte med våra fysioterapeuter/ergonomer kan både du som chef och din medarbetare få stöd i att vidta rätt åtgärder vid exempelvis belastningsbesvär eller få stöd vid ergonomiska frågeställningar på arbetsplatsen.  

Rådgivning med fysioterapeut/ergonom

Mobilskärma visar kvinnas ansikte

Kom igång med onlinebesök

Med fyra enkla steg är du igång med ditt onlinebesök. 

Läs hur och få svar på de vanligaste frågorna här. 

Om onlinebesök 

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.