Rådgivning

Rådgivning ergonom/fysioterapeut

Med en ergonom/fysioterapeut hos oss kan både du som ansvarig och din medarbetare få stöd i belastningsbesvär och ergonomiska frågor på arbetsplatsen. Rådgivningen kan ske online via videosamtal, på telefon eller genom ett fysiskt besök.

Att känna smärta påverkar arbetet oavsett om den har uppkommit på grund av arbetet eller av faktorer utanför. Besvär kan uppkomma på grund av en olämplig arbetsställning eller en felaktig arbetsplatsutformning. Vad kan göras för att minska och förebygga besvär? Vilka insatser kan göras för att kunna fortsätta arbeta trots besvär? Via en rådgivning med en fysioterapeut hos oss får du råd och stöd.

Om du istället vill få rådgivning online beställ Rådgivning ergonomi online  

Viktigt för dig som arbetsgivare

Du som arbetsgivare har ansvar för att arbetet och arbetsplatsen är ergonomiskt väl utformad och att medarbetaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning finns. Även arbetsförhållandena ska undersökas och bedömas för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Välj om du vill att rådgivningen ska ske via telefon eller genom besök på Previa.
Om du vill få rådgivning online med videosamtal beställ istället onlinesamtal

Så går rådgivningen till

  1. Beskriv behov och välj rådgivning via telefon eller fysiskt möte
    När du beställer tjänsten är det viktigt att du beskriver vilka frågor och behov som finns – och för vem rådgivningen avser. Välj om du vill träffa en fysioterapeut på plats eller en telefonrådgivning. När tjänsten är beställd meddelas tider och instruktioner via mail och sms.

  2. Rådgivning
    Under rådgivningen sätter sig fysioterapeuten in i frågeställningen/problematiken och gör en bedömning kring problembild, situation och förslag på hur det hela ska hanteras vidare.

  3. Förslag på fortsatta insatser
    Under återkopplingen föreslås insatser för en förbättrad arbetsmiljö. Faller medarbetarens besvär utanför företagshälsans kompetens ges råd och vägledning vart man ska vända sig.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.