Kort om oss

Vi bidrar till hälsa och hållbarhet genom utveckling av individer och organisationer. Tillsammans med vår ägare, Falck koncernen, bidrar vi till att skapa hållbara arbetsplatser runt om i hela Sverige.

Sveriges ledande företag inom företagshälsa

Falcks samlade expertkompetens och tjänster bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken.

Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat.

  • Falck Hälsa och arbetsliv har fler än 1200 medarbetare på över 90 orter över hela landet.
  • Vi anlitas av 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda.
  • 2021 hade Falck Hälsa och arbetsliv en total omsättning på 1 019 MSEK.

Hälsa och arbetsliv i Falck-koncernen

Vi är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet med sammanlagt 2000 medarbetare. Falck Sverige AB ägs till 60 procent av danska Falck och 40 procent av TryghedsGruppen.

Falck Sverige AB med dotterbolagen Falck Healthcare AB och Falck Hälsopartner verkar tillsammans som "Falck Hälsa och arbetsliv". Vi ingår Falck-koncernen som är Nordens största leverantör inom hälsa i arbetslivet.

Företagsledning

  • VD, Carina Reidler
  • People & Culture (P&C), Jörgen Dahlqvist
  • Marknad, försäljning, Johan Mähler
  • Affärsutvecklingschef Anna Östling
  • Strategy and Transformation Erik Tallroth
  • Operativ Business Support Helen Johansson  
  • Information och kommunikation, Peter Skald

Kvalitet och miljö

Falck Sverige AB är auktoriserad företagshälsa. Vi utgår ifrån de riktlinjer som är framtagna i Företagshälsans riktlinjegrupp. Det innebär att vi arbetar evidensbaserat och följer aktuell lagstiftning. Här följer våra listade kvalitetscertifikat och företagspolicys.

Hälsa och arbetsliv i siffror

2021 utförde vi bland annat:

390 000 förebyggnade besök

260 000 sjuk- och friskärenden

145 000 rehabbesök

66 000 stödsamtal

58 000 lagstagade undersökningar

30 000 drogtester

20 000 hälso- och arbetsmiljöprofiler 

Huvudkontor

Postadress: Box 6047, 102 31 Stockholm 
Besöksadress: S:t Eriksgatan 113, Stockholm