Rådgivning

Digitala tjänster

Rådgivning ergonomi online

Här får medarbetaren rådgivning om belastningsbesvär och ergonomiska frågor på arbetsplatsen eller hemarbetsplatsen av en ergonom / fysioterapeut. Rådgivning sker genom videosamtal med Falcks app i mobilen.

Att känna smärta påverkar arbetet oavsett om den har uppkommit på grund av arbetet eller av faktorer utanför. Besvär kan uppkomma på grund av en olämplig arbetsställning eller en felaktig arbetsplatsutformning. Vad kan göras för att minska och förebygga besvär? Vilka insatser kan göras för att kunna fortsätta arbeta trots besvär? Via en rådgivning med en fysioterapeut hos oss får din medarbetare råd och stöd. 

Tips! Gäller rådgivningen arbetsplatsens utforming används mobilen med fördel för att lättare kunna visa och beskriva den arbetsplatslösning som finns.

Om du istället vill få rådgivning via telefon eller besöka Falcks enhet beställ Rådgivning ergonom / fysioterapeut

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  När du som ansvarig beställer tjänsten börjar du med att beskriva vilka frågor och behov som finns. När du skickat beställningen kommer din medarbetare som besöket avser att automatiskt få ett mail med instruktion för webbokning.
 2. Boka tid
  Medarbetaren använder länken och webbokar sin tid.
 3. Rådgivning
  Under rådgivningen sätter sig fysioterapeuten in i frågeställningen/problematiken och gör en bedömning kring problembild, situation och förslag på hur det hela ska hanteras vidare.

 4. Återkoppling
  Under återkopplingen föreslås insatser för en förbättrad arbetsmiljö. Faller medarbetarens besvär utanför företagshälsans kompetens ges råd och vägledning vart man ska vända sig.

Beställ

Tack för din förfrågan! Vi hör av oss snart vi kan och besvarar din bokningsförfrågan inom två dagar.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare beställa rådgivning online för din medabetare. Efter att du har gjort beställningen får du direkt en bekräftelse och en direktlänk skickas samtditigt till medarbetaren för att boka tid.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.