Rådgivning

Rådgivning rehabsamordnare

En rehabsamordnare från oss stöttar både dig som chef och medarbetare. Rådgivningen kan ske via videosamtal online, på telefon eller genom ett fysiskt besök.

Våra rehabsamordnare stöttar och ger förslag på insatser vid symtom på nedsatt arbetsförmåga eller vid tidiga signaler på ohälsa med risk för sjukskrivning. När en medarbetare av olika orsaker inte verkar må bra på arbetsplatsen kan din medarbetare behöva stöd och råd kring rehabinsatser. Genom våra rehabsamordnare kan faktorer som påverkar medarbetarens arbetsförmåga identifieras och effektiva åtgärder kan planeras, genomföras och följas upp. Även du som ansvarig har möjlighet att få rådgivning och stöd.

Om du istället vill få rådgivning online beställ Rådgivning rehab online  

Så går rådgivningen till

 1. Beskriv behov och välj rådgivning via telefon eller fysiskt möte
  När du beställer tjänsten är det viktigt att du beskriver vilka frågor och behov som finns, samt om rådgivningen önskas hållas via på telefon eller under ett fysiskt besök. Uppge om det är du själv som önskar rådgivning eller om beställningen gäller en medarbetare. Därefter meddelas tid och instruktioner via mail. 

 2. Om rådgivningen gäller medarbetaren
  Rehabsamordnaren sätter sig in i problematiken genom en strukturerad kartläggning. Kartläggningen genomlyser hälsofaktorer hos medarbetaren och faktorer i arbetsmiljön som påverkar arbetsförmågan och hälsan.

 3. Om rådgivningen gäller dig som chef
  Under diskussionen med rehabsamordnaren får du rådgivning och stöd kring frågor som rör medarbetare som visar tidiga signaler på ohälsa eller har nedsatt arbetsförmåga.

 4. Förslag på rekommenderade aktiviteter och handlingsplan
  När det första samtalet med medarbetaren har genomförts får du som beställare en återkoppling av kartläggningen. Kartläggningen tydliggör vad som kan och behöver göras för att din medarbetare ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga. En handlingsplan upprättas. Faller medarbetarens besvär utanför företagshälsans kompetens ges råd och vägledning vart ni ska vända er.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.