Rådgivning

Rådgivning företagssköterska och läkare

Våra företagssköterskor och läkare kan ge stöd och utreda besvär som påverkar arbetet, såsom psykiska besvär, luftvägsbesvär eller smärta. Rådgivningen kan ske online via videosamtal, på telefon eller genom ett fysiskt besök.

Om din medarbetare har medicinska besvär som påverkar arbetet är det viktigt att rätt åtgärder vidtas. Det kan handla om psykiska besvär, luftvägsbesvär eller besvär med smärta i rörelseapparaten som upplevs ha ett samband med arbetsmiljön. Via en rådgivning med en företagssköterska eller företagsläkare stöttar vi dig som ansvarig. 

Viktigt för dig som arbetsgivare

Du som arbetsgivare har ansvar för att arbetet och arbetsplatsen är ergonomiskt väl utformad och att medarbetaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning finns. Även arbetsförhållandena ska undersökas och bedömas för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Så går rådgivningen till

  1. Beskriv behov och välj rådgivning via telefon, video eller fysiskt möte
    När du beställer tjänsten är det viktigt att du beskriver vilka frågor och behov som finns – och för vem rådgivningen avser. Välj om du vill träffa en företagssköterska eller företagsläkare på plats, ha en telefonrådgivning eller en onlinerådgivning via videosamtal. När tjänsten är beställd meddelas tider och instruktioner via mail och sms.

  2. Rådgivning
    Under rådgivningen sätter sig sköterskan eller läkaren in i medarbetarens problematik. Vid samtalet görs en bedömning kring problembild, situation och förslag på hur det hela ska hanteras vidare. 

  3. Förslag på fortsatta insatser
    När det inledande samtalet är genomfört görs en återkoppling till dig som beställare. Återkopplingen tydliggör vad som kan och behöver göras för att din medarbetare ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga. Faller medarbetarens besvär utanför företagshälsans kompetens ges råd och vägledning vart man ska vända sig.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.