Rehabilitering och stöd

Rehabsamordning

När du är i behov av stöd i din rehabprocess eller rehabärende på din arbetsplats kan du vända dig till våra rehabsamordnare. Som chef och medarbetare kan ni enkelt och effektivt få ett samtal med oss per telefon eller via ett videosamtal via dator, mobil eller surfplatta.

Rehabsamordning genomförs alltid utifrån ett helhetsperspektiv med huvudsakligt fokus på att säkerställa rätt rehabinsats i rätt tid, beroende på ärendet, orsak och faktorer.

I arbete med rehabsamordning strävar vi efter att stärka den anställdes motivation att aktivt delta i sin egen rehabilitering. Våra rehabsamordnare har spetskompetens inom rehabsamordning och arbetar uppsökande, konsultativt och kompetenshöjande så cheferna på längre sikt själva ska kunna hantera tidiga signaler på ohälsa och arbete med sjukskrivna medarbetare.

Stöd och rehabilitering med rehabsamordnare

  • Rehabsamordning knyter ihop hela den individuella sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen, från början till slut.
  • Rehabsamordning är att jobba för en samsyn mellan aktuella parter så som t ex medarbetare, arbetsgivare och läkare.
  • Rehabsamordning skapar en aktiv sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocess
  • Rehabsamordning är för varje ärende behovsanpassat och skräddarsytt
  • Rehabsamordning är samordning av riktade åtgärder för en kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.