Tillbaka

Delaktighet skapade mjukare arbetsplats

Goda exempel

Publicerad
Delaktighet skapade mjukare arbetsplats

Sjukfrånvaron kopplad till psykosocial ohälsa har ökat dramatiskt i arbetslivet. Men det finns sätt att jobba med problemen för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Indexator Rotator Systems i Vindeln tog hjälp av Previa för att trygga den organisatoriska och social arbetsmiljön.

Det ska vara lika roligt att gå till jobbet som att gå från jobbet.

Så lyder en av visionerna på Indexator Rotator Systems i Vindeln utanför Umeå. Det är ett av skälen till att företaget, som tillverkar rotatorer till bland annat skogsmaskiner, valt att ta del av Previas tjänst ”Organisatorisk och social skyddsrond” som lanserades i slutet av förra året. Syftet med tjänsten är att erbjuda verktyg för att tillämpa och bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete för organisatoriska och sociala frågor som exempelvis arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling.

– Vi vill att alla ska trivas på jobbet. På de flesta arbetsplatser finns det ett väldigt tydligt arbete med den fysiska arbetsmiljön: man mäter buller, utvärderar olycksrisker och har koll på ergonomin. Men när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön är det svårare att hitta bra modeller för att kartlägga riskerna, och det är därför vi har tagit hjälp av Previa, säger Kennet Bergqvist, arbetsmilijöcoach på Indexator Rotator Systems.

Psykosocial ohälsa har ökat senaste åren

Sjukfrånvaron relaterad till psykosocial ohälsa har ökat dramatiskt på senare år i Sverige. Stress på grund av ökade krav, konflikter med arbetsledare och kränkande behandling bland medarbetare är några skäl till att folk mår dåligt och stannar hemma från jobbet. Och i ett försök att få bukt med det problemet beslutade Arbetsmiljöverket i fjol om nya föreskrifter för hur man som arbetsgivare systematiskt och förebyggande ska jobba med de här frågorna.

– För att hjälpa företag att leva upp till de nya kraven har vi på Previa skapat ”Organisatorisk och social skyddsrond”. Vi utbildar, kartlägger nuläget med hjälp av standardiserade enkäter och finns sedan med för att skapa en unik handlingsplan tillsammans med organisationen, säger Maria Eliasson, organisationskonsult på Previa.

Tjänsten bygger på ett aktivt deltagande med lärande och utbildande inslag där tanken är att skapa en dialog om sociala arbetsmiljöfaktorer hos organisationen. På Indexator Rotator Systems har arbetet främst skett med en utvald arbetsgrupp inom monteringen. De har fått svara på en enkät om faktorer gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har sedan själva fått diskutera resultatet och komma med förslag till förbättringar.

– Det är en väldigt viktig del i det här, att det är arbetslagen själva som tillsammans med sina chefer sitter och diskuterar riskerna, att det inte är något som görs på företagsledningsnivå. När de medarbetare som är nära riskerna själva får diskutera sina upplevelser kan man enklare hitta bra lösningar, säger Kennet Bergqvist.

Medarbetare upplever att arbetsklimatet har förbättrats 

På Indexator Rotator Systems har arbetet med Previa lett till flera lärdomar och positiva förändringar. Under diskussionerna har de förstått att olika personer upplever riskerna olika, vilket ställer ökade krav på en anpassad handlingsplan. Dessutom har cheferna kommit närmare sina medarbetare och lärt känna dem och deras arbetsvardag på ett bättre sätt, och medarbetarna upplever själva att arbetsklimatet har förändrats. 

– Det har blivit en mjukare stil på både skämt och hur man beter sig mot varandra, vi hjälps åt och pratar väl om varandra. Det har också blivit en öppnare stämning, vi vågar ta upp problem direkt med varandra vilket leder till att man oftast löser dem i stället för att man pratar bakom varandras rygg, säger Amandus Arnesson, huvudskyddsombud och medarbetare på monteringsavdelningen på Indexator Rotator Systems.

– Det är roligt att jobba med Indexator eftersom de är så drivna i den här processen, de vill verkligen ligga i framkant. Medarbetarna är med och diskuterar och bidrar till att skapa åtgärdsförslag. Och just delaktigheten är väldigt viktig i en sådan här process, för den skapar det engagemang och den motivation som krävs för att göra förändringar och skapa en hälsosammare arbetsplats, säger Maria Eliasson.

Mer om organisatorisk och social skyddsrond

Publicerad