Tillbaka

Kommunen vände sjuktrend till hälsofokus

Goda exempel

Publicerad
Roger Haglund, personalchef, och Sara Turebo, personalspecialist, Marks kommun

Tack vare proaktivt och genomgripande hälsoarbete har sjuktalen i Marks kommun sjunkit. Dessutom har rehabärendena blivit färre och mindre komplexa. Målbilden är en organisation där hälsofrämjande är en naturlig del av arbetslivet.

När Roger Haglund tillträdde som personalchef vid Marks kommun för tre år sedan var uppdraget tydligt. Att få ned sjuktalen. Kommunen avsatte då pengar för ett två-årigt projekt för att vända trenden och skapa friskare kommunala arbetsplatser.

– Pengarna var öronmärkta för att få ned sjuktalen och vi ville arbeta långsiktigt och grundligt. Vi tillsatte två tjänster, en rehabsamordnare och en hälsoutvecklare, och syftet var att arbeta proaktivt med sjukfrånvaron och att lyfta hälsofrågor rent generellt, säger Roger Haglund.

Idag, tre år senare, har sjukfrånvarosiffran sjunkit 1,6 procentenheter till 6,0 procent bland kommunens cirka 3,500 medarbetare. Dessutom har de två projekttjänsterna blivit permanenta.

Roger Haglund lyfter fram flera faktorer som bidragit till den positiva utvecklingen. En av dem är rehabiliteringsprojektet ”Låt hälsan ta Mark” som utvecklades tillsammans med Previa och Försäkringskassan och som riktar sig till personer med förebyggande sjukskrivning på grund av stress eller psykisk belastning.

Fokus på att främja det friska

Låt hälsan ta Mark sträcker sig över åtta veckor och består av tematiska delar som kunskap om stress, mindfulness, fysisk aktivitet och medarbetarskap. Teoretiska och praktiska uppgifter blandas med hemuppgifter och träffar (se sidoruta). Roger Haglund beskriver programmet som självstärkande med väldigt goda resultat för de som medverkat. 

– Inom omsorgsyrkena ligger stressrelaterade skador högt och en av fördelarna med programmet är att det är funktionsorienterat och fokuserar på att stärka det som är friskt. Det är väldigt lätt att fastna i det negativa men ansatsen här är att bygga ett långsiktigt välmående och jag tycker vi har lyckats där, säger Roger Haglund.

– Det handlar om att fånga upp medarbetare som håller på att bli sjuka och är på så vis ett proaktivt sätt att arbeta, säger han.

Roger Haglund, personalchef, Marks kommun

Att arbeta proaktivt med att försöka förhindra långa sjukskrivningar lönar sig i längden. För medarbetare som blir långtidssjukskrivna är det ofta en brant backe att komma tillbaka till jobb.

Roger Haglund märkte till exempel att man ofta tappade kontakten med de som var borta från jobbet.

– Min bild är att det är svårt att komma tillbaka till jobbet. Här har vi gjort förändringar där vi aktivt söker upp de som är sjukskrivna och håller kontakt. Vi följer också upp korttidsfrånvaro på ett bättre sätt. På sätt och vis kan man kanske säga att vi gör det som vi borde ha gjort tidigare, säger han, och fortsätter:

Hälsotänk i hela organisationen

– Hela ansatsen har varit att tänka brett. Låt hälsan ta Mark är en del, men vi har också höjt friskvårdbidraget, utbildat chefer, och fört in hälsa i organisationen på många olika nivåer. Vi har försökt internalisera hälsa som en del av organisationen, säger Roger Haglund.

Hur har det gått? När de första åren utvärderades hade sjukfrånvaron gått ned. Dessutom är rehabiliteringsärendena idag färre och mindre komplexa. Användandet av friskvårdsbidrag har dubblerats. Däremot är det svårt att exakt mäta hur stor besparingen är i pengar.

– Vi har fortfarande arbete kvar att göra. Sjukfrånvaron har sjunkit, men jag tror inte att man ska stirra sig blind på en siffra. Vi vill arbeta med hälsa på ett strukturerat sätt och det handlar dels om att minska sjukfrånvarokostnaderna, men också om att vara en bra arbetsgivare när det kommer till rekrytering av personal, personalomsättning, arbetsmiljö och trivsel.

Återhämtning viktig del i kommunens program

Låt Hälsan ta Mark togs fram av Marks Kommun, Previa och Försäkringskassan. Det riktar sig till medarbetare som har förebyggande sjukskrivning där orsaken är stress eller psykisk belastning och sträcker sig över 8 veckor. Arbetet engagerade både medarbetarna och deras chefer.

opening quote

Trots att vi vet vad som är bra för oss har vi ofta svårt att få det gjort. Programmet ger därför mentala verktyg för förändring.

Träffar sker veckovis i mindre grupper och innehåller teori och praktik samt även hemuppgifter. De tematiska ämnena tar upp stress, återhämtning, kroppskännedom, fysisk aktivitet och medarbetarskap. Grupperna leds av psykolog, fysioterapeut och psykoterapeut från Previa.

– Syftet är att hjälpa deltagarna att få in återhämtning i en tillvaro som ofta är fylld med aktiviteter och krav. De får lära sig vad som ökar förutsättningarna för just det, som fysisk aktivitet och mindfulness. Men syftet är bredare än så. För trots att vi vet vad som är bra för oss har vi ofta svårt att få det gjort. Programmet ger därför även mentala verktyg för att uppnå förändring, säger Olle Petterson, psykolog på Previa och en av de som tagit fram Låt Hälsan ta Mark.


Fler tips för Hälsofrämjande arbetsplats

Publicerad