Arbetsmiljö

Använder du Falcks tips så kan du på ett naturligt sätt arbeta med arbetsmiljön och skapa en välmående arbetsplats. Tipsen har tagits fram i en process med våra arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, beteendevetare, fysioterapeuter och organisationskonsulter efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vad säger lagen om arbetsmiljön

Alla arbetsgivare omfattas av Arbetsmiljö­verkets föreskrifter om ett hållbart arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv räcker det inte med punktinsatser – det handlar om att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och att låta arbetet genomsyra hela organisationen.

Hur ser arbetsmiljön ut? Hur arbetar vi hälsofrämjande? Hur hanterar vi kriser om något händer och hur följer vi upp rehabiliteringen? 

Lagen om SAM i korthet

  • Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

  • Arbetsmiljöarbetet ska omfatta den fysiska arbetsmiljön,  den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

  • Arbetsgivaren kan delegera till chefer eller arbetstagare att verka för en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att se till att dessa personer har de kunskaper som krävs.

  • Arbetsgivaren ska så fort som möjligt göra vad som behövs för att förebygga ohälsa och olyckor, för att få en bra arbetsmiljö. De åtgärder som inte genomförs på en gång ska skrivas ner i en handlingsplan. I denna plan ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ser till att de genomförs.

  • Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning.
Bokomslag

Handbok för ett hållbart arbetsliv

I Falcks handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer.

Ladda ner handboken

Den fysiska arbetsmiljön

Använd våra bästa tips på hur ni får en fungerande arbetsmiljö, som både är ergonomisk och hälsosam.

Den fysiska arbetsmiljön 

Den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön

Använd våra tips på hur ni på bästa sätt kan ta ansvar, se och stötta varandra i organisationen.

Den organisatoriska arbetsmiljön

Den digitala arbetsmiljön

Använd våra bästa tips på hur ni hanterar den digitala stressen, tar fram riktlinjer och anpassar arbetsplatsen för digitaliseringen.  

Den digitala arbetsmiljön

Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön

Använd vår lista med vad som är bra att tänka på när ni planerar för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön