Arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön

En hälsofrämjande, ergonomisk och trygg arbetsplats ökar produktiviteten. Det ligger på arbetsgivarens ansvar att förebygga skador och ohälsa i arbetsmiljön, men både chefer och medarbetare behöver vara delaktiga för att ni ska få en fungerande miljö på arbetsplatsen.

Använd våra tips för att arbeta systematiskt med er fysiska arbetsmiljö. Tipsen är framtagna i en process med våra arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, fysioterapeuter och organisationskonsulter. 

7 tips för att skapa en bra fysisk arbetsmiljö 

 1. Arbeta systematiskt med er arbetsmiljö
  Den fysiska arbetsmiljön är viktig, dels för att främja hälsa och dels för att minska risken för skador och olyckor. Chefer måste veta vilka lagar och regler som gäller och arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Varje olycka, tillbud och sjukdomsfall som kan förhindras sparar både mänskligt lidande och pengar. Att regelbundet göra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner bidrar till att alla på arbetsplatsen mår bra och presterar bättre.

 2. Minska belastningsskador genom varierat arbete
  Belastningsskador på grund av långvarig påfrestning på kroppen är fortfarande vanligt i många yrken. Monteringsarbeten, plockarbeten vid löpande band och vibrationer är typiska situationer som riskerar att leda till skador som långsamt smyger sig på och tar lång tid att läka. Variation är nyckeln till effektivt förebyggande av skador. Se till att arbetsuppgifter, arbetsställning, verktyg och tempo varieras. Och undersök möjligheten att helt avskaffa de mest monotona uppgifterna.

 3. Undvik ryggskador genom att lyfta lätt och rätt
  Ryggskador till följd av tunga lyft är vanliga inom bland annat vården, byggsektorn och industrin. Lyft över 25 kilo anses i de flesta fall vara olämpligt utan hjälpmedel, även om inga exakta gränsvärden finns. Undvik lyft under knähöjd och ovanför axelhöjd, bär alltid nära kroppen och hjälp varandra vid tyngre lyft. Inom vården bör medarbetare aldrig förflytta en patient utan hjälpmedel. Chefer bör lära ut goda rutiner för förflyttningsteknik och annan belastningsergonomi redan i introduktionen av nya medarbetare, så att det blir rätt från början.

 4. Se över arbetsplatsens ventilation, luftrengöring och temperatur
  Föroreningar och damm i luften kan lätt ge upphov till besvär och irritation, särskilt hos den som är allergisk eller överkänslig. Se till att ventilation och luftrening fungerar och är anpassade till verksamheten, lokalens utformning och antalet människor som vistas där. Se också över temperaturen i lokalen, bland annat på arbetsplatser vid fönster och dörrar. Att tvingas arbeta i kalldrag eller i ett för varmt rum sänker både humör och prestationsförmåga. Ni kan alltid fråga företagshälsans arbetsmiljöingenjörer om råd.
 1. Prioritera arbetsredskap och ta hjälp av ergonom 
  Skrivbordet, stolen, datorskärmen, tangentbordet och musen är några av de viktigaste arbetsredskapen för många. Välj inte bort de hjälpmedel som fungerar bäst på det här området: En musarm mindre är värd stora belopp. Ta gärna hjälp av en professionell ergonom så att var och en har utrustning som passar – även du som är särskilt kort eller lång, eller har någon skada. Överväg också om ni kan arbeta mer effektivt och kreativt i ett flexibelt kontor utan fasta arbetsplatser.

 2. Fixa bra belysning på jobbet
  Alla behöver ha bra belysning för sina arbetsuppgifter. Ljuset bör vara tänt, flimmerfritt och inte blända. Försök även att gå ut i dagsljuset under lunchen – särskilt under den mörka delen av året. Det sänker nivåerna av melatonin i kroppen och du känner dig piggare.

 3. Dämpa ljudet för att öka koncentrationen på jobbet
  Allt oönskat ljud är buller. Försök åtgärda källan till buller, vare sig det handlar om maskiner eller människor, och överväg ljuddämpning i lokalen. Arbetsplatser med kontorslandskap, eller aktivitetsbaserat kontor, behöver en tydlig policy för hur var och en ska uppträda för att alla ska kunna klara av koncentrationskrävande arbetsuppgifter.

Till tipsen för den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön

 

En man och två kvinnor i mötesrum med gula stolar och glasvägg

Arbetsmiljörond

Vi hjälper er att säkra att arbetsmiljön på er arbetsplats är bra. Med tjänsten arbetsmiljörond bedömer våra arbetsmiljöingenjörer potential och lyfter era förbättringsåtgärder. 

Tjänsten Arbetsmiljörond

Kvinna lutar sig mot diskbänken med kaffekopp i handen

Arbetsmiljöutbildning

Öka kunskapen på arbetsplatsen genom vår arbetsmiljöutbildning. Den ger chefer, skyddsombud och stödfunktioner kunskap att bedriva ett effektivt arbete där arbetsmiljö och hälsa integreras i er utveckling.

Arbetsmiljöutbildningen