Arbetsmiljö

Utbildning

Arbetsmiljö – grundutbildning

En tvådagars grundutbildning i arbetsmiljö för dig som är chef eller skyddsombud. Du får kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten.

Arbetsmiljöutbildningen utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ger dig metoder och rutiner som du använder på arbetsplatsen. Den varvar teori med verklighetsnära case och du får med dig kunskaper som lätt kan anpassas efter de förutsättningar som gäller för just din bransch. 

Arbetsmiljöutbildningens innehåll

Utbildningen delas upp i två dagar och vänder sig till dig som är chef, skyddsombud eller har en annan typ av roll som behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Inga förkunskaper krävs.

Första dagen

Dag ett diskuteras sambandet mellan positiv arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Ämnen som tas upp är:

 • Lagar och regler

 • Arbetsgivarens respektive medarbetarens ansvar och uppgifter

 • Skyddsombudets uppdrag

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Riskbedömning vid förändringar i verksamheten

 • Arbetsmiljöarbetet i vardagen

Andra dagen

Dag två fokuserar på organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering. Bland annat diskuteras:

 • Hållbar arbetsbelastning
 • Kränkande särbehandling

 • Diskrimineringslagen

 • Risker vid ensamarbete

 • Hot och våld

 • Första hjälpen och krisstöd

Kurslängd och kursmaterial

Utbildningen pågår under två heldagar. Utbildningsmaterialet utgår ifrån Arbetsmiljölagen för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Kursbeskrivning (PDF) som kan vidarebefordras vid ansökan om Afa-stöd. 

Efter utbildningen

Du får goda kunskaper om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen. Du får förståelse för ditt ansvar som chef eller skyddsombud och hur du praktiskt kan hantera olika utmaningar i vardagen.

Pris

8 150 kronor exklusive moms. Det avser pris per deltagare på öppna utbildningar. Kursmaterial ingår. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.


Övriga villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till fyra veckor innan utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Falck förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Företagsanpassning

Utbildningen kan självklart anpassas efter era specifika behov och förutsättningar. Ni väljer då om ni vill att utbildningen ska hållas på er egna arbetsplats eller i Falcks lokaler.

Kontakta oss för mer information och offert.

Välj datum

Ansök om Afa-stöd

För dig som arbetar inom privat sektor finns det möjlighet att ansöka om Afa-stöd för denna utbildning. Läs mer om hur du går tillväga hos Afa-försäkring. 

Till Afa försäkring