Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljörond – skyddsrond

Det finns olika sätt att undersöka om arbetsmiljön på en arbetsplats är bra eller behöver bli bättre. Arbetsmiljörond – skyddsrond, är ett sätt och kan göras i vilken arbetsmiljö som helst, från gruva till kontor. Det inkluderar bland annat arbetsmiljö generellt, digital arbetsmiljö och aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Att undersöka arbetsmiljön med hjälp av en arbetsmiljörond är en del av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syftet med en arbetsmiljörond är att du som arbetsgivare ska hitta det som kan förbättras i arbetsmiljön.

Målet är att det efter ronden ska finnas underlag för insatser som leder till välfungerande arbetsmiljö där hälsa och goda arbetsinsatser främjas. Våra experter hjälper dig att utföra olika typer av arbetsmiljöronder.

Exempelområden som undersöks i en arbetsmiljörond

  • Ljud
  • Ljus
  • Ventilation
  • Klimat
  • Belastningsergonomi
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.