Lagstadgade undersökningar

En lagstadgad hälsoundersökning, som Arbetsmiljöverket beskriver som medicinska kontroller i arbetslivet, syftar till att förebygga ohälsa i en arbetsmiljö som är riskfylld. Genom regelbundna undersökningar förebyggs skador och olycksfall.

AFS 2019:3 – Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

I de nya föreskrifterna, AFS 2019:3, som trädde i kraft från första november 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller. Vi har listat de viktigaste förändringarna och kostnadsfria seminarier där du kan ställa frågor direkt till våra experter.

 Medicinska kontroller i arbetslivet 

Riskbedömning av arbetsmiljön

De medicinska kontrollerna, samt några av de lagstadgade hälsoundersökningarna, kräver att ni har gjort en riskbedömning av arbetsmiljön innan ni beställer en medicinsk kontroll. Bedömningen ser över vilka ämnen som exponeras på er arbetsplats.

Riskbedömning arbetsmiljö

Läs mer och beställ

Klicka på namnet för att läsa om tjänsten eller beställ direkt.