Lagstadgade undersökningar

En lagstadgad hälsoundersökning, som Arbetsmiljöverket beskriver som medicinska kontroller i arbetslivet, syftar till att förebygga ohälsa i en arbetsmiljö som är riskfylld. Genom regelbundna undersökningar förebyggs skador och olycksfall.

Riskbedömning av arbetsmiljön

De medicinska kontrollerna, samt några av de lagstadgade hälsoundersökningarna, kräver att ni har gjort en riskbedömning av arbetsmiljön innan ni beställer en medicinsk kontroll. Bedömningen ser över vilka ämnen som exponeras på er arbetsplats.

Riskbedömning arbetsmiljö

Läs mer och beställ

Klicka på namnet för att läsa om tjänsten eller beställ direkt.