Krishantering

Inträffar en svårhanterlig händelse på arbetsplatsen kan det medföra att det blir kris. Det kan handla om känslig kritik eller att medarbetare sägs upp. Det kan även handla om personliga händelser som dödsfall eller skilsmässa. Vi ger tips på hur du som chef bemöter det svåra samtalet, hanterar kränkande särbehandling och konflikter, kriser och tillbud.

Det svåra samtalet

Svåra samtal kan handla om känslig kritik, personliga frågor som påverkar arbetet eller trista besked. Använd våra bästa tips för att ta kontroll över det svåra samtalet. 

Hantera svåra samtal

Konflikter och kränkande särbehandling

En olöst konflikt innebär ofta att effektivitet och kreativitet minskar  – och hälsorisker ökar. Använd våra bästa tips för att hantera konflikter och kränkande särbehandling.

Hantera konflikter och kränkande särbehandling

Kriser och tillbud 

Kriser kan drabba både en grupp och en enstaka individ, såväl på jobbet som i privatlivet. Använd våra bästa tips för att hantera kriser och tillbud.  

Hantera kriser och tillbud på jobbet

Bokomslag

Handbok för ett hållbart arbetsliv

I Falcks handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer.

Ladda ner handboken