Krishantering

Kriser och tillbud

Kriser kan drabba både en grupp och en enstaka individ, både på jobbet och hemma. Ett snabbt stöd och agerande från chefer och ledning är då väldigt viktigt. Ni kan alltid ta hjälp utifrån i en akut situation, men lämna inte över hela ansvaret.

Använd våra tips för att hantera kriser och tillbud, det vill säga när det varit nära en olycka men det slutade väl. Tipsen är framtagna i en process med våra arbetsmiljöingenjörer, psykologer och organisationskonsulter. 

5 tips för att hantera kriser på arbetsplatsen

 1. Skapa en krisplan

  Det viktigaste med en bra krisplan är arbetet på vägen till att skapa den. Ni bygger kompetens och insikt genom att gemensamt diskutera vilka kriser som kan drabba er och hur ni kan förebygga dem. Se till att krisplanen tydligt beskriver hur ni regelbundet ska uppdatera den, och vem som är ansvarig för att det sker. 
 2. Lär dig krisens faser

  För att kortfattat beskriva ett komplicerat förlopp kan krisen delas in i faser, men i verkligheten rör vi oss ofta ”två steg framåt och ett steg bakåt”. I den så kallade chockfasen skyddas vi från en skrämmande upplevelse genom att avskärma oss från den eller helt förneka den, vilket felaktigt kan uppfattas av omgivningen som ett tecken på att den drabbade inte behöver hjälp. I reaktions- och bearbetningsfaserna kommer känslorna desto starkare, först osorterat och kanske aggressivt, sedan mer metodiskt och resonerande. I nyorienteringsfasen accepterar vi faktum och låter det skedda bli ett avstamp för en omstart. Ofta kan det dröja ett helt år, eller mer, innan vi når dit. 
 3. Ge stöd vid en kris

  Krisens olika faser kräver olika sorters stöd från omgivningen. I det akuta skedet är det avgörande att visa omsorg kring den som drabbats. Fokusera på att ge mänsklig närhet i tid och rum, mat och dryck samt att generöst lösa praktiska saker åt den drabbade. Följ upp under lång tid genom att ställa den enkla frågan: Hur känns det nu? Erbjud möjlighet att få stöttning från en beteendevetare eller psykolog genom samtalsstöd
 4. Informera flitigt

  Den höga osäkerheten är ofta en bidragande faktor till den skrämmande upplevelsen av en kris: Vad är det som har hänt? Hur kunde det ske? Hur påverkar det mig? Utgå från att du inte kan informera nog mycket i samband med en kris. Även upprepad information om att det inte finns någon ny information är viktig att ge. Tänk också på att använda samma budskap i olika kanaler – i personalmötet, i det enskilda samtalet och på internwebben. Ta stöd utifrån om ni får kritiska frågor från media. 
 5. Stötta omgivningen till den drabbade

  Den som drabbas av en kris behöver stöd, allra mest från de som står den drabbade nära. Vilka möjligheter har du att stötta arbetskamrater, familj och vänner? Ta kontakt med dem och visa att du uppskattar deras stöd. Erbjud praktisk hjälp eller tillgång till professionellt samtalsstöd.
Kvinna och barn omfamnar varandra

Krisstöd

Vi hjälper er att krissäkra organisationen innan något händer, ger expertstöd när något har hänt och stöttar efter en kris.

Tjänsten Krisstöd