Tillbaka

Helhetstänk ska lyfta hälsan på flygplatsen

Goda exempel

Publicerad
Helhetstänk ska lyfta hälsan på flygplatsen

Genom att ta ett helhetsgrepp på arbetsplatshälsan hoppas Swedavia kunna minska sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för bättre medarbetarhälsa.

Målet är tydligt. Sjukfrånvaron ska ned och antalet anställda i rehabilitering ska minskas. Swedavia har satt ambitiösa mål och hoppas kunna vända trenden med hjälp av ett ökat fokus på friskvård, arbetsmiljö och rehabilitering. 

– Det är väl inte unikt för Swedavia, men vi har också noterat en ökning i antalet sjukskrivningar sedan 2013. Det är inte så att det vi gjort tidigare inte fungerar men vi kan göra mer. Det handlar om att hjälpa de som är i rehab och samtidigt se till att minska inflödet av nya sjukskrivningar, säger Ola Johansson, HR Specialist och ansvarig för rehabsamordning på Swedavia. 

Arlanda Airport, en av 10 flygplatser som Swedavia driver, utvecklar och förvaltar har haft företagshälsovård via Previa under flera år. Under 2014 beslutade Swedavia att ta ett samlat grepp om företagshälsovården vilket resulterade i att Previa kom att anlitas för hela Swedavia. En stor del av företagets cirka 2,500 anställda finns på Arlanda, den i särklass största flygplatsen.  

Sjuk och Frisk för bättre koll över sjukfrånvaron

Sedan i höstas använder Swedavia Previas Sjuk och Frisk tjänst för att få bättre kontroll över sjukfrånvaron. Dessutom har ett omfattande arbete satts igång där medarbetare på Fältavdelningen genomgår Previas Hälso- och Arbetsmiljöprofil

– Det är en grupp medarbetare som är speciellt utsatta för rörelse och förslitningsskador samtidigt som många arbetar skift. Det ställer krav både på sömn och mat när man arbetar skift, och vi arbetar även med att informera om sådant som kosthållning och sömn, säger Patrik Lindholm, bemanningschef fältavdelningen, och fortsätter:

– Vi är inte klara ännu med detta arbete, men så här långt har det fungerat bra. Vi får också stöd i hur man arbetar förebyggande och att se tidiga signaler på ohälsa. 

Ola Johansson använder ordet ’Friskvårdsbyggande’ när han talar om Swedavias hälsosatsningar. Med tjänsten Sjuk och Frisk får Swedavia en tydlig rapportering och uppföljning över sjukfrånvaron. Det är också ett redskap som kan hjälpa till när det kommer till att upptäcka medarbetare som är i riskzonen för en längre sjukskrivning.

Tydligt mål: minskad sjukfrånvaro

– Sjukfrånvaro slår på många plan. Det handlar om konsekvenser för den enskilde, och samtidigt får det ekonomiska konsekvenser både för företaget och den enskilde. Att ersätta och planera arbetet när någon är sjuk är också en faktor som kräver mycket tid. Minskad sjukfrånvaro är ett av de mål vi arbetar mot och här är Previa en viktig partner, säger Ola Johansson. 

Annelie Christensen är rehabsamordnare på Previa Arlanda och ansvarig för Swedavia hos Previa. Hon beskriver sin roll som en partner och som en samordnande funktion mellan Swedavias ledare, HR, medarbetare och Previas medarbetare på plats. 

Rollen som rehabsamordnare syftar både till att säkerställa att sjukskrivna får det stöd de behöver, men även att tillsammans med kund arbeta förebyggande för att minska antalet sjukskrivningar. Det handlar om att analysera det aktuella hälsoläget, och om återkommande återkoppling och inventering av nuläget. 

– Min roll är att samordna så att alla får den hjälp och det stöd som de behöver. Mycket av min funktion handlar om att etablera kontakter och relationer. Dessutom är det ju så att ju tidigare man kan fånga upp signaler om ohälsa, desto snabbare kan man sätta in insatser och på så vis förhindra en längre sjukskrivning, säger hon. 

En del av arbetet handlar om att samtala med medarbetare som antingen är på väg tillbaka till tjänst eller som till exempel har en hög andel korttidsfrånvaro.  Fördelarna med att ta in en extern rehabsamordnare är flera. Bland annat säger Annelie Christensen att det ofta är enklare för henne att få medarbetaren att öppna upp. 

– Vi har alltid sekretess vilket gör att det är enklare att prata med mig än med sin chef. Många upplever att det är lättare att prata om sin hälsosituation med en utomstående, säger hon.

Publicerad