Hälsa och Livsstil

Hälso- och arbetsmiljöprofil

Arbetsmiljöprofilen ger en heltäckande bild av hälsoläget på arbetsplatsen, både ur grupp- och individperspektiv, och ligger sedan till grund för att upprätta en handlingsplan och skapa motivation för att förbättra hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Enkät och fysisk hälsoundersökning

En hälso- och arbetsmiljöprofil ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och organisationen. Profilen kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är en typ av hälsoundersökning som ger medarbetare möjlighet att ta del av hur levnadsvanor, fysiska besvär, kondition och arbetsmiljö påverkar välbefinnandet.

Så går hälso-och arbetsmiljöprofilen till

 1. Inbokad tid och inlogg
  När du som ansvarig har beställt en hälso- och arbetsmiljöprofil till en medarbetare, får medarbetaren ett mail med inloggningsuppgifter till en hälsoenkät som ska fyllas i innan besöket.  

 2. Medarbetaren besvarar hälsoenkäten
  Enkäten bygger på olika frågeblock med validerade frågor som kretsar kring faktorer som är möjliga för medarbetaren att själv påverka såsom kost motion, alkohol, tobak, sömn och stress, samt frågor som arbetsgivaren kan påverka i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Frågeblock kan läggas till eller tas bort beroende på vad som ska undersökas. Det går även att lägga till ytterligare provtagningar eller tester som hörseltest, syntest, balanstest, och utökad alkoholscreening.
 3. Besök hos företagssköterska
  Svaren på enkäten blir utgångspunkten i hälsosamtalet hos företagssköterskan. Medarbetaren får göra ett konditionstest och ta prover för blodtryck, BMI, midjemått, glukos och kolesterol. Besöket tar 50 min och resulterar i en sammanfattad handlingsplan framåt.

Viktigt att tänka på inför besöket

 • Frågeformuläret ska vara ifyllt innan besöket.
 • Utför ingen kraftig fysisk träning eller tungt arbete timmarna innan.
 • Du bör inte äta, dricka eller röka/snusa 2 timmar före besöket. Vatten går dock bra att dricka.
 • Ta med ombyte och träningsskor till konditionstestet, alternativt ha ledig klädsel.
 • Om du tar några mediciner ska du ta med namnet på dem.
 • Ta med giltig legitimation/ID-handling.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.