Hälsa och Livsstil

Hälsoundersökning

Syftet med en hälsoundersökning är att tidigt identifiera tecken på ohälsa, samt att stimulera medarbetarna till ökad insikt och ansvarstagande för den egna hälsan.

Sjukdomar kan förebyggas eller lindras om de upptäcks i tid. För medarbetaren innebär det insikt om förebyggande åtgärder och livsstilens betydelse för hälsan. God hälsa hos medarbetarna främjar företagets effektivitet och individens prestationsförmåga.

Så går en hälsoundersökning till

 1. Inbokad tid
  När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.

 2. Besök hos företagssköterska
  Besöket innefattar en genomgång av frågeformulär, samtal och provtagning.

Hälsoundersökning för resor i tjänsten

Medarbetare som frekvent reser i tjänsten behöver se över sitt vaccinationsbehov. Det har vi en hälsoundersökningen för. Inför resan får då medarbetaren även en genomgång av livsstilsfrågor, läkemedel och sjukdomar.

Beroende på land, kundkrav och typ av uppdrag kan behov finnas att din medarbetare genomgår en hälsokontroll inför utlandsarbete för att kunna uppvisa ett Health Certificate. För ett sådant anger du vilket land medarbetaren ska till i formuläret, så gör vi en bedömning. 

Så går det till

 1. Inbokad tid för hälsoundersökning
  När tjänsten är beställd bokas medarbetaren in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas via mail till medarbetaren med en kopia till dig som beställare. Ett vaccinationskort fylls i av medarbetaren.

 2. Besök hos en företagssköterska och företagsläkare
  Vaccinationskortet tas med till besöket hos företagsläkaren och företagssköterskan. För bästa resultat påbörjas vaccinationsgenomgång 6 månader innan första resan.

 3. Utfärdat intyg
  Läkaren utfärdar ett intyg som skickas till dig som beställare. Medarbetaren får även en kopia på ett utfärdat friskintyg på engelska. Om något bedöms avvikande rekommenderas det att upprätta en handlingsplan tillsammans med läkare, medarbetare och chef.

 

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.