Hälsa och Livsstil

HealthWatch

HealthWatch är ett webbaserat verktyg som kartlägger hälsa och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Tjänsten riktar sig till medarbetare, arbetsgrupp och chef i syfte att bevara och främja hälsa och livskvalitet samt motverka stressproblem och annan ohälsa.

Verktyg som kartlägger hälsan och arbetsmiljön

Verktyget skapar förutsättningar för en utvecklande dialog mellan chefer och medarbetare. Det bidrar med konkreta och praktiska verktyg för individen, arbetsgruppen och chefen för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt motverka stressrelaterad ohälsa. 

I verktyget finns övningar för stresshantering och andra hälsofrämjande aspekter som är speciellt framtagna för att öka återhämtning, koncentrationsförmåga, prestationsförmåga och allmänt välbefinnande. Tjänsten nås enkelt via webben eller som app på telefonen eller surfplattan.

Så går kartläggningen till

  1. Medarbetare får regelbundet svara på 11 frågor

    Frågorna handlar bland annat om hur stämningen på jobbet upplevs, hur arbetsbelastningen och arbetsglädjen uppfattas, hur stressad man känner sig, hur man sovit och hur koncentrationen ligger till. 
  2. Svaren hjälper medarbetaren att följa hälsan över tid

    När frågorna är besvarade får medarbetaren direkt återkoppling och kan på så sätt följa sin hälsa över tid. På så sätt får medarbetaren en möjlighet att konkret reflektera kring sin hälsa. 
  3. Svaren hjälper chefen och arbetsgruppen

    Svaren på enkäten från medarbetarna ger chefen möjlighet att enkelt följa arbetsgruppens utveckling för att bättre förstå behov och förväntningar. De stimulerar till gemensam utveckling och problemlösning. Du som chef får även tillgång till utbildningar inom till exempel arbetsglädje och effektivitet, förtroendeskapande ledarskap och öppet klimat.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.