Organisation och ledarskap

Ett framgångsrikt ledarskap och en effektiv organisation är förutsättningar för medarbetarnas hälsa och motivation. Chefer, organisationer och team möts ständigt av utmaningar. Tillsammans med er identifierar vi era behov och hjälper till med verktygen.

För dialog med en av våra organisationskonsulter om råd och förslag på aktiviteter för verksamhetens behov. Kontakta oss här.    

Stöd för hela organisationen

För att säkerställa den organisatoriska arbetsmiljön kan man behöva verktyg och resurser för att få en övergripande bild av organisationen. Det kan handla om alltifrån utvecklingsuppdrag med fokus på verksamhetens uppdrag och mål till att stötta upp organisationen på vardaglig basis.

Chefsstöd och coaching

Genom våra tjänster inom ledarskap får chefer utrymme och tid att fokusera på nuvarande situation och utmaningar, för att kunna göra rätt strategiska val inför framtiden. Med oss får du expertråd och stöd i din chefsroll. Vi har verktyg för att ni ska kunna utvecklas inom ledarskap och erbjuder coachning utifrån dina behov.

opening quote

Ledarskap är en kompetens som behöver underhållas regelbundet

För grupper och team

Verksamheter med väl fungerande arbetsgrupper och team är mer produktiva och lönsamma. Medarbetarna är ofta mer engagerade och trivs bättre på jobbet. Våra experter arbetar ständigt med grupputveckling och aktiviteter för att skapa och underhålla effektiva team. För svåra situationer erbjuder vi även konflikthantering och utredning av kränkande särbehandling.

Förfrågan