Organisation och ledarstöd

Utredning av kränkande särbehandling

Ofta uppstår kränkningar som ett resultat av olösta konflikter på en arbetsplats. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att utreda misstanke om kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier och annan typ av ohälsa på arbetsplatsen.

Falcks utredningstjänster gällande kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier utgår enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04). Utredningen vänder sig till dig som arbetsgivare och målet är att stötta dig när frågor kring detta blir aktuellt. 

Så går utredningen till

 1. En första konsultation
 2. Förbedömning, rådgivning och stöd
 3. Faktaundersökning

Första konsultation

Ni som organisation får alltid en noggrann uppdragsdialog och konsultation. Syftet är att klargöra komplexiteten och säkra vilka åtgärder som behöver vidtas. Konsultationen görs i två steg.

 • Steg ett: Nulägesanalys, historia och förlopp, tidigare insatser och effekter, de berördas beteende samt ytterligare relevanta omständigheter.

 • Steg två: Preliminär bedömning om det rör sig som kränkning/ mobbning, diskriminering, trakasserier, konflikter, misskötsamhet, infekterat chefs/ personalärende och så vidare.

Om ni vill gå vidare efter denna konsultation är upp till er.

Förbedömning, rådgivning och stöd  

Förbedömning, rådgivning och stöd lämpar sig vid misstanke, om en oklar anmälan eller ifall det finns behov av förtydligande kring omfattning, allvar och problematik.  

Detta leds av psykolog/ beteendevetare/ organisationskonsult och innehåller:

 • En fördjupad dialog med uppdragsgivare/ HR-chef samt planering  

 • Analys av tillgänglig/ känd och konkret information  

 • Intervju och dialog/ feedback med den/ de som anmält  

 • Personen/ personerna får läsa intervjun

 • Sammanställning, analys, bedömning om Faktaundersökning kan vara lämplig   

 • Second opinion av senior konsult hos Falck

 • Muntlig rapport, rekommendationer och rådgivning  

Efter detta kan arbetet antingen avslutas eller övergå i ett fortsatt anpassat stöd/ coaching. Då med Faktaundersökning för att stödja en bra hantering av ärendet.

Faktaundersökning

Faktaundersökning är lämplig när det finns en färdig anmälan eller vid stark misstanke om kränkande särbehandling, mobbing eller trakasserier. Beställaren är medveten om komplexiteten och är informerad om utredningsmetoden.

Faktaundersökningen leds av psykolog/ beteendevetare/ organisationskonsult och innebär:

 • Utredning och förtydligande kring sakförhållanden relaterat till anmäld eller misstänkt förekomst av kränkande särbehandling/ mobbning/ trakasserier. Detta sker i enlighet med AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö.  

 • Att granska och klargöra om arbetsgivaren har nödvändiga policies och rutiner och om de tillämpats.

 • Utifrån utredningens resultat bedöms om kränkning/ mobbning/ trakassering sannolikt skett eller inte, samt bakomliggande omständigheter.

 • Utifrån AFS 2015:4 och utredningens resultat ges rekommendationer på lämpliga förebyggande och efterhjälpande åtgärder.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.