Organisation och ledarstöd

Grupputveckling

De flesta jobbar i dag i arbetsgrupper som samarbetar för att nå verksamhetens mål. Förutsättningarna för samarbetet har avgörande betydelse för framgång och engagemang hos teamet. Detta gäller oavsett om det är en ledningsgrupp, tillfällig projektgrupp eller mer stabil arbetsgrupp.

Previa hjälper er att skapa effektiva arbetsgrupper och team. Med beprövade metoder lägger vi grunden för effektivt samarbete mellan era medarbetare. När grunden är på plats kan vi skapa en utvecklingsprocess för högre effektivitet och hållbarhet.

Vi vet att verksamheter med väl fungerande och effektiva arbetsgrupper och team är mer produktiva och lönsamma. Och vi vet också att medarbetare i dessa verksamheter är mer engagerade och har bättre hälsa. 

Så går teamutvecklingen till

  1. Kartläggning av teamet och arbetsgruppen

    Först görs en typ av kartläggning för att få en uppfattning om hur arbetsgruppen och teamet fungerar. Fokus ligger ofta på hur arbetsgruppen och teamet uppfattar sitt samspel, hur tydlig målbilden är och hur ledarskapet upplevs.
  2. Plan för utvecklingsprocessen

    Kartläggningen resulterar i en plan som tas fram tillsammans med er. Planen grundar sig i den fortsatta utvecklingsprocessen som exempelvis kan innehålla workshops, utbildningsinsatser och träning i användandet av olika verktyg. Vårt arbetssätt bygger på hög delaktighet och engagemang från både ledare och medarbetare i arbetsgruppen eller teamet.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.