Organisation och ledarstöd

Ledarskapsprogram

För att utveckla verksamheten måste du som chef se till att kontinuerligt utveckla dig själv. Genom Previas ledarträningsprogram får chefer och ledare utrymme och tid att fokusera på nuvarande situation och utmaningar för att kunna göra rätt strategiska val inför framtiden.

Programmets fokus ligger på hur ett effektivt ledarskap fungerar. Du får med dig ökad kunskap om beteende och att arbeta med resultat som drivande faktor.

Programmet riktar in sig på hur kopplingen mellan ledarskap, medarbetares motivation och effektivitet i verksamheten fungerar. Du kommer utveckla förmågan att leda på rätt sätt och samtidigt förbättra dina prestationer, effektivisera ledarskapet och skapa en säker arbetsplats.

Så går ledarskapsprogrammet till

  1. Uppstart

    Inför kursstarten träffas samtliga deltagare och kursledaren. Då identifieras aktuella styrkor, utmaningar och konkreta utvecklingsmöjligheter. Som deltagare får du en förberedande uppgift i form av en egen problem- och målformulering som ligger till grund för din egen beteendeförändring under träningsprogrammet.
  2. Utbildning under fyra heldagar

    Utbildningen utförs av en organisationskonsult, psykolog eller beteendevetare från Previa och pågår under fyra heldagar. Programmet ger grundläggande kunskap om ledarskap, motivation, beteende samt hur organisatorisk hälsa och arbetsmiljö kan tillämpas och därigenom skapa engagemang och förutsättningar för prestation. I programmet lyfts särskilt organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer samt organisatorisk hälsa fram.
  3.  Kunskap efter programmet

    Ni kommer ha grundläggande kunskap inom området effektivt ledarskap. Ni kommer ha förståelse för kopplingen mellan ledarskap – motivation och effekter i organisationen. Ni kommer även ha förståelse för att ledarskap är en viktig arbetsmiljöfaktor.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.