Organisation och ledarstöd

Corporate Based Mindfulness Training - CBMT

Det finns sätt för oss att träna hjärnans förmåga att uppmärksamma så att vi förblir fokuserade och lugna när vi står mitt i den storm som är vår arbetsdag. Träningen handlar om att ta kontroll över våra tankar och stänga av autopiloten.

Arbetslivet blir alltmer intensivt och ställer höga krav på uppmärksamhet och fokus. För att hinna med försöker vi göra fler saker samtidigt - multitaska. Men när vi gör det hänger hjärnan inte med. Förmågan att vara fokuserad minskar istället. Sättet vi arbetar på fungerar helt enkelt inte och vi blir mindre effektiva och mer stressade.

Så går CBMT-programmet till

CBMT-programmet är uppbyggt utifrån ett modulsystem och kan anpassas efter ditt behov och specifika förutsättningar. Programmet riktar sig till chefer och medarbetare. CBMT erbjuds både som ett anpassat ledarskapsprogram och för att utveckla potential i breda personalgrupper.

Programmet genomförs med fördel för samtliga medarbetare i en verksamhet, avdelning eller team. Varje träningsgrupp kan bestå av upp till 30 deltagare.

  • 10 minuter mindfulnessträning dagligen.
  • Vi väljer ut arbetsrelaterade teman, där du som deltagare praktiskt tillämpar mindfulness för ökat fokus och ökad uppmärksamhet i ditt arbete. Exempel på teman är möte, e-post, förändringar, prioritering, målfokus, kommunikation och kreativitet.
  • Träning av gynnsamma förhållningssätt för att öka uppmärksamhet och närvaro. Exempel är närvaro, tålamod, vänlighet, acceptans och att fokusera på rätt saker.

CBMT kombinerar styrkor från tre områden

  • Metoder för att träna uppmärksamhet och närvaro- mindfulnessträning
  • Den senaste vetenskapliga forskningen om hjärnan
  • "Best-practice"-metoder från näringslivet som främjar effektivitet och produktivitet

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.