Hälsa och Livsstil

Stödsamtal

Kvinna med hörlurar framför laptop. Kvinna sitter i säng med laptop.

Om en medarbetare visar symtom på stress eller om du som arbetsgivare misstänker arbetsrelaterad psykisk ohälsa kan ett stödsamtal ge möjligheten att återfå balans i arbetslivet och i livssituationen. Stödsamtal kan göras online eller genom ett fysiskt besök på någon av våra enheter.

Vid akuta ärenden, som exempelvis självmordstankar, hänvisar vi till primärvården eller akutpsykiatrin.

Vi stöttar dig som är ansvarig för dina medarbetare. Tillsammans med en psykolog eller beteendevetare från oss ta tar vi ett handledande samtal och lyssnar in vad problematiken bottnar i, sen föreslår vi ett sätt att gå vidare för att hitta balansen framåt.

Stödsamtal genom onlinebesök

Genom ett videomöte kan du enkelt och smidigt prata med våra psykologer och beteendevetare och är ett alternativ till fysiskt besök. Upp till fem personer kan delta samtidigt. Ange i meddelanderutan i beställning om du önskar få stöd genom onlinebesök. Så här kommer du igång med onlinebesök.

Så går ett stödsamtal till

  1. Beskriv behov
    När du som ansvarig beställer tjänsten börjar du med att beskriva vilka frågor och behov som finns. Din medarbetare bokas in till ett orienterande samtal med en beteendevetare eller psykolog.

  2. Samtal med psykolog/beteendevetare
    Under samtalstillfället sätter sig beteendevetaren eller psykologen in i medarbetarens situation. Utifrån samtalet görs en bedömning kring problembild, situation samt förslag på steg vidare.

  3. Förslag på fortsatta insatser
    Efter det inledande samtalet får du som ansvarig en återkoppling. Då tydliggörs vad som kan göras för att din medarbetare ska behålla sin arbetsförmåga. Faller medarbetarens problematik utanför företagshälsans kompetens hjälper vi till att lotsa er vidare.

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.