Hälsa och Livsstil

Digital stressmätning

Digital stressmätning är ett verktyg för medarbetare som ger ett mått på den individuella stressnivån och indikation på vad som behöver ses över för att få en bättre balans i livet. Vid mätning på gruppnivå är upplägget ett stöd för chef och HR att jobba med stressrelaterad hälsa i arbetsgruppen.

Under den digitala stressmätningen, som pågår i tre dygn, mäts värdena smidigt med hjälp av ett bärbart EKG som följer med i vardagen. Data laddas upp i en app där medarbetaren kan se stressnivå, sömnkvalitet, fysisk aktivitet och självskattade stressymptom. Med resultaten som underlag är tröskeln låg för att skapa hållbar förändring i livet.

I appen finns även en digital guide som ger feedback utifrån datan och tipsar medarbetaren på övningar inom meditation, reflektion och andning.

Vid mätning på minst tio medarbetare finns möjlighet för dig som arbetsgivaren att få en avidentifierad sammanställning av gruppens mående. Det kan användas som beslutsstöd både för chef och HR i arbetet kring hälsa i arbetsgruppen och skapar bättre förutsättningar att kunna agera i ett tidigt skede vid signaler på ohälsa.

Vårt digitala stressprogram levereras i samarbete med Linkura och bygger på forskning vid Linköpings universitet om kroppens signaler vid stress, sömn och återhämtning. Bra att veta är att tjänsten inte ska användas i medicinskt utredningssyfte eller rehabilitering utan är ett rent hälsofrämjande verktyg.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Efter att du skickat in din förfrågan blir du som beställare kontaktad av oss för en dialog. Om det är aktuellt med en gruppinsats bokar vi in ett möte tillsammans med kundansvarig på Falck och representant från Linkura. På mötet diskuteras bakgrund, behov, syfte och målsättning med projektet samt plan framåt. Efter mötet skickar Falck Falck en offert för godkännande.
 2. Uppstart
  Inför uppstart får du som arbetsgivare stöd i kommunikation och administration av inbjudan till deltagaren eller gruppen. Linkura skickar EKG-mätare till deltagare.
 3. Genomförande
  Medarbetaren laddar ner appen och bär EKG-mätaren runt bröstkorgen dygnet runt i tre dagar. Personliga resultat laddas ner i appen. Efter mätning returnerar medarbetaren EKG-mätaren i förfrankerat kuvert.
 4. Återkoppling
  Om mätningen skett på gruppnivå med 10 eller fler deltagare, har du som arbetsgivaren möjlighet att få en sammanställning och analys av resultaten. Utifrån denna kan vi tillsammans identifiera ytterligare insatser på organisations- och gruppnivå.

Beställ tjänst

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.

Förfrågan