Tillbaka

Positiva egenskaper kan bli negativa för hälsan

Tips från experten

Publicerad
Gröna ärtor i rader på vit bordskiva. Under ärtorna syns två utropstecken och ett frågetecken i gult.

Flexibilitet, förmåga att multi-taska och perfektionism är eftertraktade egenskaper på arbetsmarknaden, men det gäller att vara vaksam och vårda de positiva egenskaperna för de kan slå över och blir till ohälsosamma beteenden.

Stress och psykisk utmattning fortsätter att toppa sjukskrivningslistorna och för att vända trenden krävs ett rejält nytänkande kring arbetsplatskultur och att våga utmana gamla sanningar.

 – Vi behöver titta mer på de beteenden och normer som finns på arbetsplatsen för att förstå vad det är som gör att människor hamnar i riskzonen för utbrändhet, säger Anders Rydell, psykolog och organisationskonsult, på Previa.

Anders Rydell är specialist i organisationspsykologi och har under cirka 10 års tid intervjuat ett tusental människor i olika stadier av utmattningsproblematik. Han ser vissa återkommande beteenden som kan bidra till att en människa hamnar i riskzonen för utbrändhet. En gemensam faktor är att det ofta handlar om beteenden som vid första anblick ses som eftersträvansvärda.

opening quote

Vi behöver titta mer på de beteenden som gör att människor hamnar i riskzonen för utbrändhet

Det kan till exempel handla om perfektionism som gör att en människa aldrig klappar sig på axeln och känner sig nöjd utan hela tiden strävar efter en perfektion som inte är möjlig att uppnå. Eller det som Anders Rydell beskriver som överinvolvering – man engagerar sig i precis alla projekt som kommer i ens väg.

En arbetsgivare kan lätt belöna dessa typer av strategier eftersom de tycks gynna verksamheten kortsiktigt, men på längre sikt är de förrädiska eftersom de lätt leder till utbrändhet.

Hur ska man då agera som organisation? 

– För det första handlar det om att medvetandegöra, att förstå vilka beteenden som på sikt kan bli negativa för hälsan. Det är viktigt att chefen har koll på och vågar ta sitt ansvar. Igen, det kan vara svårt eftersom det kan vara ett beteende som gynnar i det korta perspektivet. Det handlar ofta om medarbetare som uppfattas som lätta att ha att göra med, inget krångel eller bök. Men när man väl börjar prata om det ohälsosamma i dessa beteenden så känner många igen sig, säger Anders Rydell.

Perfektionssträvan kan också bli negativt när det gäller kvaliteten i det verksamheten levererar om medarbetare inte vågar testa saker eller lägga fram sina synpunkter av rädsla för att göra fel.

– Men, det är av misstag man lär sig. Det är viktigt att skapa en lärandekultur på arbetsplatsen där man lär sig av sina misstag på ett legitimt konstruktivt sätt. Istället sopas tyvärr ofta misstag och problem under mattan. Man hackar på sig själv när man kört i diket istället för att dela med sig av blundern. För optimal utveckling är vilken verksamhet som helst beroende av en fungerande lära-av-misstag-kultur.

På organisationsnivå kan man till exempel arbeta mer med reflektion, det vill säga att man regelbundet sätter sig ned i arbetsgruppen och pratar om hur saker och ting går.

– Jag brukar tänka på professionella idrottslag, de reflekterar och övar mycket mer än vad de spelar match.

Att bli medveten om olika beteenden är ett första steg. Lika viktigt är att chefer och ledare föregår med gott exempel, det vill säga arbetar för att vara goda förebilder som sätter gränser för sig själva, tar hjälp vid behov, bygger en tillåtande kultur, samt skapar roll- och målfokus.

– Det gäller också omsorgen om sig själv. Det kan handla om vikten av motion, god kosthållning, sömn, lek eller relationsvård. Det kan vara svårt att prata om dessa saker om man är rädd för att ledningen ska tycka att man är vek, eller fjantig, eller överdrivet skör. Men alla behöver ta hand om sig och finna en balans, säger Anders Rydell.

7 ohälsosamma beteenden

  1. Överinvolvering Engagerar sig överdrivet mycket och vill ha ett finger med överallt. Tar gärna på sig sido- och extrauppdrag vilket kan leda till att personen suger musten ur sig.
  2. Att vara alla till lags Personen tackar ja till alla uppdrag som kommer i hens väg och tänjer ständigt på gränsen för vad som klaras av. Att tillfredsställa andra sker dock, förr eller senare, på bekostnad av att bevara den egna kapaciteten.
  3. Självtillräcklighet Den självtillräcklige ber aldrig om hjälp eller stöd och tar sällan in handledning och feedback, kanske av rädsla för att uppfattas som oduglig eller vek. Leder till ensamhet och är energikrävande.
  4. Perfektionism Innebär att man aldrig känner sig nöjd för att man strävar efter det perfekta eller helt felfria. Konsekvensen blir ett oändligt arbete där man aldrig känner sig helt nöjd.
  5. Att gilla läget Istället för att be chefen förtydliga ansvar, roll och mål accepterar personen att flyta runt i ett stort vakuum vilket är slitsamt och i längden en omöjlig situation.
  6. Att ställa orimliga krav på sig själv. Personer som ställer högre krav på sig själv än vad arbetsgivaren gör.  Leder på sikt till för hög arbetsbelastning.
  7. Tar inte hand om sig själv. Anställda som prioriterar bort det som är bra för dem, som sömn, träning, relationer, kost, det vill säga det som behövs för att man ska fortsätta må bra och behålla en rimlig arbetskapacitet.
Publicerad