Hälsa och Livsstil

ACT-terapi

ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och är en preventiv terapiform framtagen av forskare inom psykologi. Metoden passar medarbetare som lider av arbetsrelaterad stress eller behöver verktyg för att skapa en bättre balans i livet.

ACT är en terapimetod som är baserad på forskning inom den psykologiska inriktningen Acceptance and Commitment therapy. Genom ACT får din medarbetare verktyg för att påverka balansen i livet kopplat till exempelvis stress, oro eller annan psykisk ohälsa. Syftet med terapin är att ge förutsättningar för att öka det psykiska välbefinnandet och uppleva högre livskvalitet.

Så går ACT-terapin till

  1. Beskriv önskemål
    När du beställer kursen beskriver du önskemål, samt på vilken ort du vill att kursen ska hållas. Du kommer sedan att bli kontaktad av oss via de kontaktuppgifter du angett, för en dialog kring upplägg, bokning av tid och eventuellt offert.

  2. Kurs vid fyra tillfällen
    Kursen sker vid fyra tillfällen där varje kurstillfälle är 3 timmar. Gruppens storlek är begränsad till max 8 personer. 

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.