Tillbaka

Nyårstips för hela året

Tips från experten

Publicerad
Ett brinnande tomtebloss. I bakgrunden post it-lappar.

Ett år ligger snart bakom och det är dags att blicka framåt. Här tipsar Previas experter om vad du som arbetsgivare behöver veta och ha koll på inför 2019. Välkomna till ett nytt år i arbetet med att skapa en hållbar arbetsplats.

Åsa Miemois. Hälsoutvecklare
Arbeta förebyggande och skapa arbetsglädje
• Ställa frågan: Vad kan jag göra för att öka arbetsglädjen på min arbetsplats? 
• Omvandla ett klagomål till ett önskemål. Fastna inte i det negativa, försök att formulera ett bättre alternativ. 
• Uppmärksamma framgång! Var generös med beröm! 

Maja Domeij, Ergonom
Aktivitetsbaserat arbetssätt vinner mark och allt fler överger det traditionella kontoret. Den trenden spås fortsätta. Men, ett aktivitesbaserat kontor är mycket mer än en ommöblering. För en lyckad förändring, planera noggrant och ställ er frågorna:
• Vad vill vi uppnå? Samarbete mellan grupper? Utnyttjande av lokaler?
• Ett nytt arbetssätt måste tränas in långt före flytt, för att det skall lyckas. Hur förbereds chefer för omställningen?
• Hur påverkas distansledarskap? Hemarbete? Tillit?

Linda Orlöf Juhlin, Arbetsmiljöinspektör
Håll koll på ny lagstiftning. 2019 kommer nya krav på radon som betyder att alla arbetsplatser måste ha koll på den farliga gasen radon. Enda sättet att veta är att kontrollera genom mätning.
• Utbilda medarbetarna. 
• Att cheferna vet sitt ansvar kring arbetsmiljö är vanligt, men tänk på att också kommunicera till arbetstagarna om deras skyldighet att medverka och delta i arbetsmiljöarbetet, att följa rutiner och policy, och om att använda föreskriven skyddsutrustning. 
• Vi är varandras arbetsmiljö och det är viktigt!

Katja Hörnstedt, Ergonom 
Allt fler upplever att de utsätts för hot och våld på arbetsplatsen, till exempel inom vård- och serviceyrkena. Arbeta därför förebyggande och säkra att det finns tydliga riktlinjer att falla tillbaka på. 
• Skapa dialog med medarbetarna om hur ni kan motverka att hot och våld uppstår i arbetsmiljön? Hur bör vi agera under och efter våld/hot i arbetsmiljön? Som anställd, och som arbetsgivare? 
Följ upp de nya kraven i OSA-2015:4. Var går gränsen för vad vi ska utföra och på vilket sätt när mottagaren kräver och hotar dig? Vem ska sätta gränsen? Du eller din arbetsmiljöansvarige chef? 
• Kommunicera er policy angående våld och hot.

Urban Svensson, Företagsläkare 
Lev Måttfullt. Jul, nyår och ledighet har som sin baksida att det kan leda till för mycket alkohol. Ohälsosamma alkoholvanor är samtidigt ofta belagt med skamkänslor. 
Uppmärksamma alkoholvanor på arbetsplatsen. Det är en av flera levnadsvanor där arbetsgivaren kan vara ett stöd. 
• Hjälp de som är nära farozonen. Previa har till exempel möjlighet att erbjuda den validerade 15-metoden MåttFULL där ett första steg kan vara en riktad hälsokontroll avseende alkoholkonsumtionsvanorna.
 
Anna Sporrong, Rehabsamordnare
Från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Nya regler gäller för rehabilitering och återgång till arbete. Viktigt att tänka på:
• Håll kontakten med sjukfrånvarande medarbetare – det främjar återgång till arbete och gör att arbetstagaren känner sig sedd och saknad.
• Få till en konstruktiv dialog kring återgång i arbete. 
• Arbetsgivaren har ansvar att inom 30 dagar formulera en handlingsplan för återgång till arbete. En sådan plan ger ett bra stöd för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Gunilla T Jonsson, Organisationskonsult
Många chefer har en pressad och splittrad vardag. För att leda andra behöver chefen först också leda sig själv
• Använd tio minuter om dagen för att träna ditt fokus. Din egen närvaro är grunden för goda dialoger med dina medarbetare, effektiva möten och medvetna val på kort och lång sikt. 
• Ha ett uppskattande förhållningssätt. Det vi lägger fokus på det växer. Se, lyssna, bekräfta och var nyfiken på din omgivning – och på dig själv.
• Reflektera över vad har du för avsikt med ditt ledarskap utifrån uppdraget? Vad tar du med dig från 2018 som fungerade bra som du vill värna om och stärka under det nya året?

Fler tips för hållbara arbetsplatser

opening quote

Ställ frågan: Vad kan jag göra för att öka arbetsglädjen på min arbetsplats?

Publicerad