E-utbildning

Arbetsmiljö – grundutbildning online

Arbetsmiljö - grundutbildning online riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och behöver kunskap om hur din verksamhet ska arbeta för att följa Arbetsmiljölagens krav på en trygg arbetsplats.

Utbildningen berör såväl fysiska som organisatoriska och sociala aspekter av hur du skapar en säker arbetsmiljö med tydliga rutiner och en välinformerad, kompetensutbildad organisation.

E-utbildningen tar ungefär 2 timmar att genomföra och innehåller läsavsnitt varvat med interaktioner, filmer, övningsuppgifter och praktiska case. Innehållet motsvarar 2 dagars traditionell, lärarledd utbildning. Varje kapitel avslutas med ett kunskapstest. Vid avklarade kunskapstest har du möjlighet att ladda ner och/eller skriva ut ett intyg.

Innehåll

  • Vad är arbetsmiljö?
  • Arbetsmiljölagen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljö och ekonomi
  • Belastningsergonomi
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Ensamarbete
  • Våld och hot
  • Krisstöd

Välj datum

Beställ

Pris 2 900 kronor exklusive moms per licens.

Svenska: Beställ här

Engelska: Beställ här