Digitala tjänster

Hälsa och Livsstil

Föreläsning om att leda på distans

Nya förutsättningar och möjligheter att jobba hemifrån medför nya utmaningar i ledarskapet. Denna föreläsning hjälper dig som chef att säkra en hälsosam och hållbar arbetsmiljö på distans, både för dina medarbetare och för dig själv.

För att möta dagens och framtidens distansarbete behövs det både kunskap och nya arbetssätt för att kunna driva det systematiska arbetsmiljöarbetet på distans och skapa en hållbar arbetsmiljö som fungerar för alla. Denna föreläsning innehåller bland annat: 

 • skillnader mellan att leda på plats och på distans
 • ett anpassat ledarskap
 • relationer och socialt samspel
 • förebyggande arbete mot ohälsa
 • chefens egen arbetsmiljö
 • att leda i en pandemi. 

Föreläsningen hålls av våra experter inom området. Om ni önskar en kundanpassad webföreläsning lyssnar vi in era förväntningar och mål under ett uppstartsmöte innan vi förbereder föreläsningen.

Så går det till

 1. Beskriv önskemål och behov
  I din förfrågan beskriver du dina behov. Om föreläsningen ska levereras fysiskt anger du var den ska utföras. 

 2. Dialog med expert inför webföreläsning
  Du blir kontaktad av en expert från oss för planering av uppdrag.  

 3. Genomförande
  Föreläsningen tar 45 minuter och genomförs digitalt.

Förfrågan

Här kan du som chef eller behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vi dig för mer information.