Ergonomi

Digitala tjänster

Utbildning

Föreläsning om ergonomi vid hemarbete

I ett alltmer digitaliserat samhälle har vårt hem även blivit vårt kontor. Föreläsningen fokuserar på hur medarbetaren på bästa sätt kan upprätthålla en god ergonomi och vad som behövs för att förebygga belastningsrelaterad ohälsa i arbetsmiljön för medarbetare som jobbar hemma.

När allt fler arbetar hemifrån förändras förutsättningarna för den fysiska arbetsplatsen. Genom en webföreläsning i ergonomi vid hemarbete kan belastningsrelaterad ohälsa förebyggas och skador och värk i muskler och leder motverkas. Ni får kunskap om att optimera hemmakontoret och därmed behålla god arbetsförmåga.

 • Val av rum
 • Arbetspositioner
 • Placering av arbetsredskap

Föreläsningen hålls av våra experter inom området (ergonom/fysioterapeut/sjukgymnast). Om ni önskar en kundanpassad webföreläsning lyssnar vi in era förväntningar och mål under ett uppstartsmöte, innan vi förbereder föreläsningen.

Så går det till

 1. Beskriv önskemål och behov
  I din förfrågan beskriver du dina behov. Om föreläsningen ska levereras fysiskt anger du var den ska utföras. 

 2. Dialog med expert inför webföreläsning
  Du blir kontaktad av en expert (ergonom/fysioterapeut/sjukgymnast) från oss för planering av uppdrag.  

 3. Genomförande
  Föreläsningen tar 45 minuter och genomförs digitalt.

Förfrågan

Här kan du som chef eller behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vi dig för mer information.