Digitala tjänster

Hälsa och Livsstil

Föreläsning om hälsa vid hemarbete

I ett alltmer digitaliserat samhälle har vårt hem även blivit vårt kontor. Föreläsningen inspirerar medarbetaren till god fysisk och psykisk hälsa vid hemarbete genom att bland annat fokusera på levnadsvanor, sömn, stress och rutiner.

När allt fler arbetar hemifrån förändras förutsättningarna för arbetsmiljön som exempelvis social gemenskap och rutiner. Webföreläsningen tar ett helhetsgrepp om de hälsofaktorer som påverkar både arbete och fritid vid hemarbete. 

 • Levnadsvanor
 • Sömn
 • Stress
 • Rutiner

Föreläsningen hålls av våra experter inom området. Om ni önskar en kundanpassad webföreläsning lyssnar vi in era förväntningar och mål under ett uppstartsmöte innan vi förbereder föreläsningen.

Så går det till

 1. Beskriv önskemål och behov
  I din förfrågan beskriver du dina behov. Om föreläsningen ska levereras fysiskt anger du var den ska utföras. 

 2. Dialog med expert inför webföreläsning
  Du blir kontaktad av en expert från oss för planering av uppdrag.  

 3. Genomförande
  Föreläsningen tar 45 minuter och genomförs digitalt.

Förfrågan

Här kan du som chef eller behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vi dig för mer information.