E-utbildning

Arbete vid bildskärm och Arbete med kroppen som verktyg

Denna onlinekurs innefattar både ”arbete vid bildskärm” och ”arbeta med kroppen som verktyg”. Den vänder sig således till medarbetare som varierar bildskärmsarbete med mer fysiskt krävande arbeten.

Arbete vid bildskärm

Den del av onlinekursen som handlar om arbete vid bildskärm handlar om ergonomi vid bildskärmsarbete. I dagsläget är det mer än 70% av den arbetande befolkningen som varje dag arbetar med en datorn som arbetsredskap. För att kroppen ska hålla för ett stillasittande arbete behövs kunskaper om vad en hållbar arbetsteknik är och hur man gör för att ställa in sin arbetsplats. Denna kurs ger en introduktion till hur man gör, vad man ska tänka på och varför.

Arbete med kroppen som verktyg

Den del av onlinekursen som handlar om arbete med kroppen handlar om ergonomi i arbeten som är fysiskt krävande. Det finns fortfarande många av dessa yrken i Sverige idag. Några är fysiskt krävande under större delen av arbetsdagen, till exempel ett bygg- och anläggningsarbete, arbete i storkök, eller lagerarbete.

Andra arbeten är mer stillasittande men kräver att man då och då hugger i och arbetar lite tyngre, till exempel transportbud eller körande av lastmaskiner. Oavsett arbetsuppgift är det viktigt att varje medarbetare har kunskaper kring hur de kan arbeta för att ”verktyget kroppen” ska hålla hela arbetslivet.

Kursen tar cirka 30 minuter att genomföra.

Tekniska krav

Windows 7/MacOS 10.5 eller senare uppdateringar. Internetuppkoppling (bredband). Flash version 9 eller bättre.

Välj datum

Beställ

Pris 360 kronor exklusive moms per licens.

Svenska: Beställ här