E-utbildning

Ergonomi vid tunga lyft

E-utbildningen om ergonomi vid fysiskt krävande arbeten.

Vissa yrken är fysiskt krävande under större delen av arbetsdagen, till exempel ett bygg- och anläggningsarbete, arbete i storkök, eller lagerarbete.

Andra arbeten är mer stillasittande men kräver att man då och då hugger i och arbetar lite tyngre, till exempel transportbud eller körande av lastmaskiner.

Oavsett arbetsuppgift är det viktigt att kunskap om hur man kan arbeta för att ”verktyget kroppen” ska hålla hela arbetslivet.

Innehåll

  • Manuellt arbete, tunga lyft och arbetsredskap
  • Variation och repetition
  • Arbetsteknik
  • Din kropp (träning, kost och återhämtning)
  • Arbetsmiljö (ansvar, roller, friskfaktorer)

Kursen tar ca 45 minuter att genomföra.

Språk: text och ljud är på svenska.

Tekniska krav

Internetuppkoppling samt senaste version av Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

Välj datum

Beställ

Pris: 425 kronor exklusive moms per licens.

Svenska: Beställ här

Engelska: Beställ här