e-utbildning

Stressutbildning

Falcks grundläggande stressutbildning är en E-utbildning om stress och återhämtning i arbetslivet. Utbildningens mål är att förmedla kunskap om hur kroppen reagerar på stress och inspirera dig att själv arbeta med stresshantering och återhämtning.

Utbildningen kan även fungera som underlag för att prata om vad som är stressande och återhämtande och ha en dialog kring hälsa på arbetsplatsen.

Utbildningen vänder sig till både medarbetare och chefer på alla typer av arbetsplatser. Den passar också bra som en del av introduktionen för nya medarbetare.

Innehåll

  • Vad är stress?
  • Stressreaktioner – Hur de fungerar och hur vi kan påverka
  • Återhämtning – vikten av daglig återhämtning och rutiner som kan vara hjälpsamma
  • Fysisk aktivitet
  • Sömn
  • Hantera stressiga situationer i arbete och vardag

Utbildningen tar ca 1 timme att genomföra och avslutas med ett kunskapstest.

Tekniska krav

Windows 7/MacOS 10.5 eller senare uppdateringar. Internetuppkoppling (bredband). Flash version 9 eller bättre.

Beställ

Pris: 875 kronor exklusive moms per licens.

Svenska: Beställ här

Engelska: Beställ här