e-utbildning

Krisstödsutbildning

Falcks krisstödsutbildning är en e-utbildning som ger dig grundläggande kunskap om krisstöd på arbetsplatsen. Du får bland annat lära dig mer om vanliga krisreaktioner och vilka åtgärder som behöver vidtas vid en krishändelse.

Utbildningen kan även fungera som en introduktion till krishantering för företag och organisationer som vill komma igång med dessa frågor.
Utbildningen riktar sig till chefer, skyddsombud och HR som vill få teoretiska kunskaper inom krishantering.

Innehåll

• Begreppet kris, vad är en kris, exempel på krishändelser
• Krisreaktioner, faser och stöd
• Förebygg och minimera risker
• Arbetsgivarens ansvar – vad säger lagen?
• Krisorganisation – ledarskap/chefens roll
• Bemötande av en person i kris
• Informationshantering

Utbildningen tar cirka en timme att genomföra.

Tekniska krav

Windows 7/MacOS 10.5 eller senare uppdateringar. Internetuppkoppling (bredband). Flash version 9 eller bättre.

Beställ

Pris: 1950 kronor exklusive moms per licens.

Svenska: Beställ här

Engelska: Beställ här