e-utbildning

Allergiframkallande kemiska produkter

NYHET! E-utbildningen har uppdaterats med nytt kapitel om diisocyanater enligt REACH-förordningen och ger ett separat separat utbildningsintyg för detta. Du som som arbetar med diisocyanater behöver förnya ditt intyg inför att de nya reglerna börjar att gälla 24 augusti 2023.

Den här onlineutbildningen ger dig som leder eller utför arbete med allergiframkallande kemiska produkter kunskaper om olika allergiframkallande ämnen, exponeringsrisker, hälsoeffekter och skyddsutrustning.

Utbildningen går bland annat igenom olika typer av allergiframkallande kemiska produkter och dess egenskaper, hälsoeffekter vid exponering och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att arbetet ska vara säkert att utföra.

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19, 37 e §).

När du är klar med utbildningen och klarat slutprovet kan du ladda hem ett utbildningsintyg och ett separat för diisocyanater i pdf-format. Intygen är giltiga i 5 år.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i fem huvudavsnitt som består av förinspelade filmer inom följande ämnen:

  • Roller och ansvar på arbetsplatsen
  • Hälsoeffekter vid exponering
  • Allergiframkallande ämnen
  • Exponeringsrisker
  • Riskbedömning
  • Skyddsutrustning
  • Skyltning och märkning

Tillägg:

  • Hantering av diisocyanater (enligt Reach-förordning)

Utbildningen tar cirka 1 timme att genomföra.

Språk: Svenska och engelska

Beställ

Pris: 1 100 kronor exklusive moms per licens.

Svenska: Beställ här 

Engelska: Beställ här