Rehabilitering och stöd

Sjuk och Frisk

Med Previa Sjuk och Frisk kan medarbetare, dygnet runt, göra anmälan online eller på telefon och prata med erfarna sjuksköterskor och få sjukvårdsrådgivning. Utöver det sköter Sjuk och Frisk bland annat sjuk- och vab-anmälan, planering av eventuell rehabilitering och vägledning för chefer i ärenden som rör medarbetare.

Sjuk och Frisk ger rådgivning och hantering av korttids- och långtidssjukskrivning för medarbetare och chefer. Tjänsten vänder sig till medarbetare, arbetsgivare, rehabsamordnare och chefer. 

Sjuk och Frisk är ett verktyg för effektiv frånvarohantering. Som arbetsgivare slipper du resurskrävande administration samtidigt som Previas hälsorådgivning hjälper medarbetare att bli friska. Tjänsten skapar samtidigt beslutsunderlag för arbetsmiljöarbetet, och ger överblick över sjukfrånvarons orsaker. Det gör det enkelt att ha koll på rehabiliteringsbehov och bemanningsplanering.

Så går verktyget Sjuk och Frisk till

 1. Medarbetaren gör en sjukanmälan

  Sjukanmälan eller vab-anmälan görs snabbt och enkelt i verktyget som är tillgängligt dygnet runt, alla dagar om året online eller via telefon.
 2. Medarbetaren får rådgivning av en sjuksköterska

  I samband med insjuknandet får medarbetaren prata med en erfaren sjuksköterska som ger medicinska råd. Därefter kontaktas medarbetaren kontinuerligt kring hälsotillståndet med fortsatt rådgivning och uppföljning.
 3. Previa kontaktar Försäkringskassan

  Vid egen sjukfrånvaro (ej vid vab) sköter Previa kontakten med Försäkringskassan vilket underlättar för både medarbetaren och dig som chef eller arbetsgivare.
 4. Följ snabbt och enkelt upp alla samlade frånvaroärenden

  För att underlätta för dig som chef finns alla frånvaroärenden samlade i ett statistikverktyg, där du snabbt och enkelt kan få en överblick över samtliga ärenden. Du kan bland annat se registrerade ärenden, typ av frånvaro, frånvaroorsak, beräknad återkomst och friskanmälan. I statistikverktyget får du också tillgång till statistikrapporter med en överskådlig bild över exempelvis totala frånvarodagar på grund av sjukdom och vab, frånvarotillfällen, upprepad korttidsfrånvaro och långtidssjukskrivningar. 

Följande ingår i Sjuk och Frisk

 • Sjuk- och vab-anmälan online eller via telefon med sjukvårdsrådgivning dygnet runt alla dagar året om, med möjlighet till kundanpassad information.

 • Friskanmälan online eller via webblänk i sms, autotjänst i telefon eller personlig service.

 • Realtidsuppdatering till chef och andra informationsmottagare via sms, e-post och webbtjänst.

 • Uppföljning under frånvaroperioden och påminnelse om läkarintyg.

 • Anmälan till Försäkringskassan dag 15 vid sjukskrivning som är längre än 14 dagar.

 • Fånga tidiga signaler - notifiering till chef och rehabsamordnare vid arbetsrelaterad frånvaro, upprepad korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.

 • Statistik i realtid

 • Analys av sjukfrånvaro över tid

 • Skapa och exportera anpassade rapporter

 • Engelskspråkig version

Tilläggstjänst Rehabplaneraren

Previas onlinetjänst Rehabplaneraren finns som tilläggstjänst i statistikverktyget och är ett dokumentationsverktyg för chef och HR. Rehabplaneraren möjliggör för HR att följa hälsoläget i verksamheten och att stödja chefernas arbete med rehabilitering och tidiga insatser.

Vill du göra sjukanmälan?

Sjuk- och friskanmälan dygnet runt:
Anmälan online 

Vill du veta mer om Sjuk och Frisk-tjänsten eller få support:
Om Sjuk och Frisk

Beställ

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.

Relaterade tjänster