Om Sjuk och Frisk

Vanliga frågor och svar om Previas tjänst för sjuk- och friskanmälan för chefer och medarbetare.

Hur sjukanmäler jag mig?

Du kan sjukanmäla dig dygnet runt online eller på telefon 0771-22 21 11. Vissa arbetsgivare har avtalat om ett eget nummer för anmälan som då ska användas. Bara företag som har avtalat om anmälan online kan använda tjänsten. Övriga gör anmälan på telefon som vanligt.

Hur fungerar anmälan online?

Sjuk- och friskanmälan online görs genom att ange i sitt personnummer i ett säkert webbformulär som sedan skickas till Previa och registreras direkt i realtid.

Frågor och svar om anmälan online

Hur gör jag friskanmälan?

När du vet vilken dag som är din sista frånvarodag från arbetet gör du en friskanmälan. Anmälan görs genom webblänken i sms-bekräftelsen för din frånvaroanmälan. Du kan också göra friskanmälan med tonval i telefon, eller genom personlig service. 

Vad gäller om jag insjuknar igen?

Om du återinsjuknar inom fem kalenderdagar räknas din frånvaro in i samma sjuklöneperiod som föregående ärende. Detta gäller oavsett frånvaroorsak. Har du frågor om läkarintyg vid återinsjuknande kontakta din arbetsgivare.

Vad gäller för VAB?

Din arbetsgivare får veta att du är frånvarande från den dag och klockslag som du anger, samt vilken dag du beräknas vara åter. Om du ringer in din anmälan kan du också få rådgivning för barnet. Inom 90 dagar från det att VAB-perioden påbörjats ansöker du själv om ersättning hos Försäkringskassan. När du friskanmält dig från VAB meddelas din arbetsgivare när du är åter i tjänst.

Hur funkar det med sjuklön och sjukpenning?

Om du har frågor om sjuklön kontaktar du din arbetsgivare. För frågor om ersättning eller regler för sjukpenning hänvisar vi dig till Försäkringskassan.

Vart ska jag skicka mitt sjukintyg?

Vart du ska skicka ditt läkarintygshantering beror på vad som gäller på din arbetsplats. Fråga din arbetsgivare om du är osäker på vilka rutiner som gäller för dig. 

Vad gäller om jag blir sjuk under min semester?

Enligt semesterlagen har du rätt att avbryta din semester. Stäm med av din arbetsgivare så snart du kan att du är sjuk och att du vill avbryta din semester.

Vad kan jag fråga sjukrådgivningen om?

Våra sjuksköterskor ger samma sjukvårdsrådgivning som 1177 i Sverige och kan ge råd om ditt sjukdomstillstånd. De bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar till vårdmottagning om behov finns. I vår sjukvårdsrådgivning arbetar både sjuksköterskor med lång erfarenhet och med specialistkompetens inom till exempel akutsjukvård.

Vad får min chef veta om mitt ärende?

Din arbetsgivare får veta att du är frånvarande från den dag och klockslag som du anger, samt vilken dag du beräknas vara åter. Om du godkänner att din arbetsgivare får reda på frånvaroorsak kan din arbetsgivare se detta i ett sekretesskyddat statistikverktyg. När du friskanmält dig meddelas din arbetsgivare när du är åter i tjänst.

Kan jag ringa som privatperson?

Du kan ringa till Sjuk och Frisk när du är anställd i ett företag som är anslutet till vår tjänst. Vid rådgivningsbehov som privatperson vänder du dig till 1177.

Kan jag välja att bli uppringd?

Om kön är längre än tre minuter kan du välja att bli uppringd på det nummer du anger. Vi ringer upp dig från 08-627 43 34.

Varför ringer Previa Sjuk och Frisk till mig?

När du har varit frånvarande några dagar ringer vi dig för att höra hur du mår och för att  uppdatera ditt ärende med ny information till din arbetsgivare. Efter två veckor ringer vi för att påminna om att ditt ärende kommer att anmälas till Försäkringskassan från och med dag 15. Vi ringer upp dig från 08-627 43 34.

Hur fungerar statistikverktyget för chefer?

I onlinetjänsten för Sjuk och Frisk-statistik får du som chef dagsläge, historik och trender på medarbetar- och organisationsnivå. Tjänsten är tillgänglig genom du att loggar in på Mina Sidor. 

Vilka förändringar införs med anledning av GDPR?

För att uppfylla kraven i EU:s dataskyddsförordning om säker personuppgiftshantering, genomfördes förändringar i Previas Sjuk- och frisktjänst från 25 maj 2018.

För sms och e-postutskick görs följande förändring:

  • Arbetsgivaren meddelas om frånvaroanmälan, men utan känsliga personuppgifter (frånvaroorsak).
  • Arbetsgivaren meddelas inte att uppföljningssamtal har utförts för en medarbetare.
  • Arbetsgivaren meddelas inte att uppföljningssamtal inte har kunnat utföras för en medarbetare.

Chefer kommer i övrigt att se alla uppgifter som tidigare inloggade i statistikverktyget för Sjuk och Frisk.

Vill du göra sjukanmälan?

Sjuk- och friskanmälan dygnet runt:
Anmälan online 
eller på 0771-22 21 11

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp eller har frågor om Sjuk och Frisk-tjänsten och onlinetjänst för statistik kan du vända dig till vår kundservice.